PL EN


2017 | 15 | 1 |
Article title

Trzy wiersze Jacka Kaczmarskiego inspirowane malarstwem polskim. Z muzyką Zbigniewa Łapińskiego i Przemysława Gintrowskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest opracowaniem interdyscyplinarnym. Traktuje o związkach malarstwa, poezji i muzyki. Trzy obrazy polskich malarzy (Jacek Malczewski, Wigilia na Syberii, Bronisław Wojciech Linke, Kanibalizm, Jerzy Krawczyk, Birkenau) stały się inspiracją dla poezji Jacka Kaczmarskiego, jego zaś wiersze (odpowiednio: Wigilia na Syberii, Kanapka z człowiekiem, Birkenau) zostały umuzycznione przez Zbigniewa Łapińskiego i Przemysława Gintrowskiego. Artykuł – mający charakter analityczny – odsłania drogę przekazu artystycznego od obrazu, poprzez słowo poetyckie, do ujęcia muzycznego.Three Poems by Jacek Kaczmarski, Inspired by Polish Painting. With Music by Zbigniew Łapiński and Przemysław GintrowskiSUMMARYThe article is an interdisciplinary study, which discusses interrelations between painting, poetry and music. Three pictures by Polish painters – Wigilia na Syberii [Christmas Eve in Siberia] by Jacek Malczewski (1854-1929), Kanibalizm [Cannibalism] by Bronisław Wojciech Linke (1906-1962), and Birkenau by Jerzy Krawczyk (1921-1969) – became the inspiration for Jacek Kaczmarski’s (1957-2004) poetry; his poems in turn, as poetic reactions to the foregoing paintings, Wigilia na Syberii (1980), Kanapka z człowiekiem [Sandwich with a Man] (1980) and Birkenau (1981) respectively – were musicalized by Zbigniew Łapiński (b. 1947) and Przemysław Gintrowski (1951-2012), and performed by the trio of Kaczmarski, Łapiński, and Gintrowski (Wigilia na Syberii in 1981) and by Przemysław Gintrowski alone (Kanapka z człowiekiem in 2009, Birkenau in 1991). The three-part, analytical article reveals the process of artistic communication: from a picture, to the poetic word, to a songster’s interpretation. 
Year
Volume
15
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Gajda K., Jacek Kaczmarski – między pokoleniami, „Piosenka” 2007/5.
 • Gajda K., Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2013.
 • Gajda K. To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego, Wrocław 2009.
 • Gintrowski P., Kanapka z człowiekiem i trzy zapomniane piosenki, Licomp Empik Multimedia/Polskie Radio SA, TT 75:23, PRCD 1278, 2009.
 • Gozdecka R., Obraz wojny i holocaustu w muzyce i sztuce. Szkic do edukacji interdyscyplinarnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes, vol. XII/2 2014.
 • Grabska I., Wasilewska D., Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego. Obraz, wiersz, komentarz, Warszawa 2012.
 • Grzybowska T., Rola muzyki w obrazach Jacka Malczewskiego, [w:] Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego, red. T. Grzybowska, Warszawa 2005.
 • Jacek Kaczmarski. Antologia poezji, red. K. Nowak, Warszawa 2012.
 • Kantyczki z nutami, oprac. J. Kaszycki, Kraków 1911, reprint Lublin 1984.
 • Kobyliński S., Bronisław Wojciech Linke. Studium warsztatu plastycznego, Warszawa 1969.
 • Kulawik A., Wersologia. Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej, Kraków 1999.
 • Ławniczakowa A., Jacek Malczewski, Warszawa 2006.
 • Ławniczakowa A., Malczewski w świetle francuskiej krytyki artystycznej, [w:] Jacek Malczewski. Powrót, red. E. Micke-Broniarek, Warszawa 2000.
 • Poprawa J., Jacek Kaczmarski w kręgu „piosenki studenckiej”, „Piosenka” 2006/1.
 • Siedlecka W., Biografia i twórczość Jacka Kaczmarskiego, „Piosenka” 2007/7.
 • Zostały jeszcze pieśni… Jacek Kaczmarski wobec tradycji, red. K. Gajda, M. Traczyk, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_l_2017_15_1_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.