PL EN


2017 | 15 | 1 |
Article title

Nauczanie i propagowanie jazzu w Polsce. Ujęcie syntetyczne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ujmuje w sposób syntetyczny problematykę nauczania i propagowania muzyki jazzowej we współczesnej Polsce. Autor przedstawia sytuację jazzu na wszystkich szczeblach edukacyjnych: w szkolnictwie powszechnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), szkolnictwie muzycznym oraz w wyższych uczelniach (akademie muzyczne, uniwersytety), omawia również inne formy nauczania i propagowania jazzu w naszym kraju (m.in. Mała Akademia Jazzu, warsztaty jazzowe, rola mediów)Teaching and Promoting Jazz in PolandSUMMARYThe article is a synthetic presentation of the problems of teaching and promoting jazz music in contemporary Poland. The author discusses the situation of jazz at all educational levels: in the general education system (primary school, gimnazjum (junior high school), and senior high school), at music schools and at the higher education level (academies of music and universities); he also discusses other forms of teaching and promoting jazz in Poland (inter alia Jazz Academy for Juniors, jazz workshops, and media). The paper is also a critical and postulative approach to the situation of jazz in Polish education because Mariusz Bogdanowicz, an expert jazz musician, not only presents the present condition and the educational achievements in jazz so far, but he also points out the existing imperfections and formulates specifi c suggestions.
Year
Volume
15
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Armstrong L., Moje życie w Nowym Orleanie, przeł. S. Zondek, Kraków 1988.
 • Basie C., Atomic Mr. Basie, Columbia, 33SX 1084, 1958.
 • Berendt E. J., Od raga do rocka. Wszystko o jazzie, przeł. S.
 • Haraschin, I. i W. Pankowie, Kraków 1979.
 • Blackburn J., Billie Holiday. Biografia, H. Jankowska, Warszawa 2007.
 • Davis M., współpraca Q. Troupe, Ja, Miles, przeł. T. Tłuczkiewicz, Łódź 1993.
 • Davis M., współpraca Q. Troupe, Miles. Autobiografia, przeł. F. Łobodziński, Warszawa 2006.
 • Frątczak D., Ruch animacji jazzowej. Mała Akademia Jazzu, [w:] Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, red. A. Białkowski, Warszawa 2013.
 • Hancock H., Dickey L., Autobiografia legendy jazzu, przeł. K. Gawęska, Kraków 2015.
 • Lemański P., Średnie szkolnictwo jazzowe i rozrywkowe, [w:] Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, red. A. Białkowski, Warszawa 2013.
 • Nahorny Trio, Hope, Confiteor 008, 2014.
 • Namysłowski Z., Winobranie, Polish Jazz, vol. 33, Muza Polskie Nagrania, SX 0952, 1973.
 • Niedziela J., Historia jazzu. 100 wykładów, Katowice 2009.
 • Niedziela J., Kontrabas jazzowy, Wrocław 2013.
 • Pawlik W., Night In Calisia, Licomp Empik Multimedia / Pawlik Relations, LEMCD 014, 2012.
 • Rothschild H., Baronowa jazzu, przeł. D. Jankowska, Wołowiec 2014.
 • Sadowski K., Warsztaty jazzowe w Polsce, [w:] Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, red. A.
 • Białkowski, Warszawa 2013.
 • Schmidt A., Historia jazzu, t. 1: Rodowód, Warszawa 1988.
 • Schmidt A., Historia jazzu, t. 2: Krystalizacja i rozwój, Warszawa 1992.
 • Schmidt A., Historia jazzu, Lublin 2009.
 • Sinatra at the Sands with Count Basie Orchestra, Universal International Music B. V., 2009.
 • Szymanowski K., Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w wyższym szkolnictwie artystycznym, [w:]
 • Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, red. A. Białkowski, Warszawa 2013.
 • Urbaniec P., O muzyce i życiu z legendami jazzu, Wrocław 2015.
 • Z
 • Zbigniew Namysłowski Quintet, Kujaviak goes Funky, Polish Jazz, vol. 46, Polskie Nagrania Muza,‎ SX 1230, 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_l_2017_15_1_139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.