PL EN


2018 | 16 | 1/2 |
Article title

Kolędy i pastorałki zapisane przez Jerzego Jasińskiego, organistę kościoła parafialnego w Łabuniach na Zamojszczyźnie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 60-tych ubiegłego wieku Jerzy Jasiński (1922-2006), podówczas organista kościelny w Łabuniach pod Zamościem, sporządził rękopiśmienny zbiór polskich kolęd i pastorałek, liczący trzydzieści numerowanych pozycji. Obok kolęd mniej lub bardziej znanych łabuński manuskrypt przynosi śpiewy, których nie udało się znaleźć w innych przekazach. Są to: śpiewy dotąd nieznane od strony melodycznej i tekstowej (Gloria in excelsis Deo – Idźmy prędzej, Gloria in excelsis, Gloria i Tobie, Maryja, Hej, bracia, co się dzieje, Hej, pasterze, przyszedł czas, Kyrie Pastoralis, Wesołych Świąt życzymy wam); pieśni o znanej warstwie słownej, śpiewane wszakże z inną melodią aniżeli ta, z którą ów tekst funkcjonuje w dostępnych przekazach (Ej, bracia, czyli śpicie, Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie, Pasterze mili, coście widzieli); kolędy spisane z tradycji ustnej – z Wólki Łabuńskiej (A cóż z tą Dzieciną, Pastuszkowie, bracia mili, Ta noc nieszczęśliwa, W tej kolędzie, kto dziś będzie), z Łabuń (Powiedzcie pasterze mili, gdzieście potem czas chodzili) i z Tarnowa (Kolęda. Nuta z Tarnowa).Christmas Carols and Pastorals written by Jerzy Jasiński, an Organist of the Parish Church in Łabunie in Zamość regionSUMMARYIn the 1960s Jerzy Jasiński (1922-2006) the then church organist in Łabunie near Zamość wrote a handwritten collection (30 items) of Polish Christmas carols and pastorals. The Łabunie manuscript contains, apart from more or less known carols, songs which could not be found in other manuscripts. They are songs hitherto unknown from the melodic or textual aspect: (Gloria in excelsis Deo – Idźmy prędzej, Gloria in excelsis, Gloria i Tobie, Maryja, Hej, bracia, co się dzieje, Hej, pasterze, przyszedł czas, Kyrie Pastoralis, Wesołych Świąt życzymy wam); songs with known narrative but sung to a different melody than the one that functions in available sources (Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie, Pasterze mili, coście widzieli); carols written down from oral tradition – from Wólka Łabuńska (A cóż z tą Dzieciną, Pastuszkowie, bracia mili, Ta noc nieszczęśliwa, W tej kolędzie, kto dziś będzie), from Łabunie (Powiedzcie pasterze mili, gdzieście po ten czas chodzili) and from Tarnów (Kolęda. Nuta z Tarnowa).
Year
Volume
16
Issue
1/2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-06-14
Contributors
References
 • J. Jasiński, Czas odległy i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku. Zamojszczyzna – Lublin, Olsztyn 1998, s. 141-143, 185;
 • Ł. Machulski, Pamięci Mistrza Jerzego (1922-2006), www.hrubieszow.info/niusy/blf/070214dbisp2/MistrzJerzy.htm [data dostępu: 31.01.2017].
 • „Igła. Informator Gminy Łabunie” 4: 2016, nr 3, s. 20-21, www.labunie.com.pl/wp-content/uploads/2016/12/igla_16.pdf [data dostępu: 22.03.2017]; idem, Dolnośląskie herody…, s. 128
 • Polskie kolędy i pastorałki, oprac. A. Szweykowska, Kraków 1989
 • Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, t. 1, red. B. Bartkowski, Lublin 1990
 • Kolędować Małemu, oprac. J. Węcowski, Warszawa 1992
 • Kolędy polskie, oprac. idem, Warszawa 2001
 • Lubelskie. Część I – Pieśni i obrzędy doroczne, red. J. Bartmiński, [w serii:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. L. Bielawski, Lublin 2011.
 • Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane a dla wygody kościołów parafialnych przez X. M. M. Mioduszewskiego zgrom. XX. miss. zebrane, Kraków 1838 [zawiera także: Dodatek do Śpiewnika kościelnego z melodyjami, Kraków 1842; Dodatek II i III do Śpiewnika kościelnego z melodyjami, Kraków 1853], reprint: Kraków 2016
 • Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane a przez X. M. M. M. zebrane, Kraków 1843, reprint: Kraków 2016
 • Kantyczki z nutami, zebrał J. Kaszycki, Kraków 1911, reprint: Lublin 1984
 • Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Wokalno-instrumentalne utwory epoki klasycyzmu, wyd. T. Jasiński, Lublin 2016, s. 142-143, passim.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_l_2018_16_1_2_87-99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.