PL EN


2013 | 32 |
Article title

Socjodemograficzne i rodzine czyniki ryzyka zaburze ń odżywiania młodzieży

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nasilenie zaburzeń odżywiania przypada najczęściej na okres dojrzewania, pomiędzy 12 a 19 rokiem życia. Dotychczasowe badania poszukują ich przyczyn w czynnikach genetycznych, osobowościowych,rodzinnych oraz społeczno‑kulturowych. Celem pracy była ocena socjodemograficznych i rodzinnych czynników zaburzeń odżywiania w grupie dziewcząt i chłopców w wieku 15–19 lat. Badania przeprowadzono w grupie 157 uczniów w powiecie radomskim za pomocą EAT 26 i KRR. Uzyskane wyniki wskazują na związek pomiędzy wiekiem, wykształceniem matki, komunikacją z matkąi problemami zdrowia psychicznego w rodzinie a nasileniem ryzyka zaburzeń odżywiania.
EN
The increasing occurrence of various heating disorders coincides with the adolescence period, i.e. the period between 12 and 19 years. Recesnt studiem serach the causa of its origin in genetics, psychological, family and socio‑cultural factors. The aim of our study was evaluation of sociodemographic and family risk factors of heating disorders in the group of girls and boys aged 15–19 years. The study included 157 students in the district of Radom by EAT 26 and KRR. The results indicate the relationship between age, maternal education,communication with her mother and mental health problems in a family with increased risk of eating disorders.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Abraham S., Llewellyn‑Jones D. (1999). Bulimia i anoreksja. Wyd. Prószyński i S‑ka, Warszawa
 • Apfeldorfer G. (1999). Anoreksja. Bulimia. Otyłość. Wyd. Książnica, Katowice.
 • Barnhill J. W., Taylor N. (2001). Zaburzenia odżywiania. Wyd. Pruszyński i S‑ka, W‑wa.
 • Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2005). Psychologia zaburzeń. T. 1, Wyd. GWP, Gdańsk.
 • Chuchra M., Pawłowska B. (2005). Współzależności między idealnymi obrazami siebie i rodziców kobiet chorych na jadłowstręt psychiczny. „Psychiatria Polska”, nr 4, s. 785–795.
 • Cooper M., Todd G., Wells A. (2005). BULIMIA. Program terapii. Wyd. Zysk i S‑ka, Poznań.
 • Eckhardt (1998). Autoagresja. Wyd. W. A. B., Warszawa.
 • Freyberger H. J., Schneider W. (2005). Zaburzenia psychosomatyczne. W: H. J. Freyberger,
 • W. Schneider, R. D. Stieglitz (red.) Kompendium Psychiatrii Psychoterapii Medycyny Psychosomatycznej. Wyd. PZWL, Warszawa, s. 174–184.
 • Harwas‑Napierała B., Trempała J. (2005). Psychologia rozwoju człowieka, Charakterystyka okresów życia człowieka. T. 2, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Jablow M., (1993). Na bakier z jedzeniem. Wyd. GWP, Gdańsk.
 • Jagielska G., Tomaszewicz‑Libudzic C., Wiśniewski A. (2005).
 • Zaburzenia odżywiania.W: T. Wolańczyk, J. Komender (red.) Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Wyd. PZWL, Warszawa, s. 259–281.
 • Jagielska G. (2010). Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Wyd. ORE, Warszawa.
 • Jośko J., Kamecka -Krupa J. (2007). Czynniki ryzyka anoreksji. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 88(3), s. 254–258.
 • Józefik B. (1999a). Epidemiologia zaburzeń odżywiania się. W: B. Józefik (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wyd. UJ, Kraków, s. 22–29.
 • Józefik B. (1999b). W stronę integracji podejść. W: B. Józefik (red.). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wyd. UJ, Kraków, s. 115–121.
 • Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Wyd. GWP, Gdańsk.
 • Leksy K. (2006). Uzależnień inne oblicze. „Wychowanie na co dzień”, nr 10/11, s. 35–39.
 • Michałek D. (2001a). Syndrom Uzależnienia Od Jedzenia. Wyd. ARC‑EN‑CIEL, Kraków.
 • Michałek D. (2001b). Nałogowe Zachowanie Jedzeniowe. Podręcznik dla pacjentów. Wyd. ARC‑EN‑CIEL, Kraków.
 • Michałek D. (2001c). Opóźnieni Kochankowie. „motylem jestem… Pismo Pasjonatów Pomniejszania”, nr 3, s. 17–19.
 • Modrzejewska R. (2010). Współwystępowanie objawów depresyjnych, zaburzeń jedzenia oraz obsesyjno‑kompulsyjnych
 • a używanie substancji psychoaktywnych populacji 17-letniej
 • młodzieży wielkomiejskiej. „Psychiatria Polska” nr 5, s. 651–663.
 • Namysłowska I., Paszkiewicz E., Siewierska A. (2000). Gdy odchudzanie jest chorobą. Anoreksja i bulimia. Wyd. Intra, Warszawa.
 • Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A. (2005). Jedzenie. Wyd. KUL, Lublin.
 • Pawłowska B., Chuchra M. (2005). Współzależności między realnymi obrazami siebie i rodziców kobiet chorych na jadłowstręt psychiczny. „Psychiatria Polska”, nr 4, s. 773–783.
 • Pawłowska B., Masiak M. (2007). Porównanie danych socjodemograficznych pacjentek z anoreksją typu restrykcyjnego i bulimicznego hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Psychiatrii
 • AM w Lublinie w latach 1993–2003. „Psychiatria Polska”, nr 3, s. 351–364.
 • Pilecki M. (1999). Podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania się. W: B. Józefik (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania.
 • Wyd. UJ, Kraków, s. 69–71.
 • Plopa M., Połomski P. (2010). Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersja dla młodzieży. Podręcznik. Wyd. VIZJA PRESS&IT, Warszawa.
 • Putyński L. (2006). Rola struktury osobowości w etiopatogenezie jadłowstrętu psychicznego u dziewcząt w wieku 14–17 lat. W: J. Cz. Czabała, E. Zasępa (red.). Psychologia kliniczna
 • okresu dzieciństwa i adolescencji. Wyd. APS, Warszawa, s. 231–234.
 • Pytlińska N. (2010). Biologiczne i psychospołeczne czynniki związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii
 • Dzieci i Młodzieży, Poznań.
 • Starzomska M. (2006). Anoreksja. Trudne pytania. Wyd. IMPULS, Kraków.
 • Sumiła A., Łucka I., Michalewska A. (2006). Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – studium dwóch przypadków. W: W. Radziwiłłowicz, A. Sumiła (red.). Psychopatologia okresu dojrzewania. Wybrane zagadnienia. Wyd. IMPULS, Kraków, s. 59–122.
 • M. Wolska (1999). Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się. W: B. Józefik (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wyd.
 • UJ, Kraków, s. 63–68.
 • Zalewska‑Kaszubska J. (2010). Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psychoaktywnych‑wspólne
 • podłoże biochemiczne. „Alkoholizm i Narkomania”, t. 23, 2,
 • s. 143–151.
 • Ziółkowska B. (2005). Anoreksja od A do Z. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
 • Ziółkowska B. (2000). Zaburzenia funkcjonowania systemu rodzinnego i konieczność podjęcia terapii systemowej w anoreksja nervosa. W: A. Suchańska (red.). Podmiotowe i połeczno‑kulturowe
 • uwarunkowania anoreksji. Wyd. Fundacji HUMANIORA, Poznań, s. 173–183.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.