PL EN


2013 | 32 |
Article title

Szkolna edukacja żywieniowa a preferowane sposoby odżywiania uczniów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje ważny i aktualny problem związany z realizacją edukacji żywieniowej w szkole. W prowadzonych rozważaniach przedstawione zostało stanowisko szkoły jako instytucji wspierającej działania rodziny w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Potrzebę realizacji edukacji żywieniowej w szkole podkreśla obserwowany wzrost nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.Potwierdzają to najnowsze wyniki badań HBSC realizowanych przez WHO (2012). W grupie badanych nastolatków w Polsce 29% ma nadwagę. Narastająca „epidemia otyłości” dzieci i młodzieżyjest konsekwencją m. in. braku ruchu, unikania lekcji wychowania fizycznego, spędzania czasu wolnego przed komputerem, złych nawyków żywieniowych wynoszonych z domu, w tym szczególnie niskiego spożycia owoców i warzyw. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w grupie nauczycieli i uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedstawiona analiza i interpretacja wyników badań z jednej strony wskazuje na szerokie działania nauczycieli w zakresie realizacji edukacji żywieniowej, z drugiej daje ocenę sposobu odżywiania uczniów, która w wielu obszarach budzi niepokój i wymaga wzmocnienia i zmiany dotychczasowych działań szkoły.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.