PL EN


2013 | 32 |
Article title

Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna należą do jednych z najważniejszych czynników prozdrowotnych stylu życia człowieka. Mają one ogromny wpływ na jego prawidłowy wzrost i rozwój. Niewłaściwe odżywianie stanowi bezpośrednią przyczynę bądź czynnik ryzyka wielu schorzeń, a niska aktywność fizyczna należy do głównych przyczyn występowania epidemii otyłości. Praca koncentruje się na poznaniu i ocenie nawyków żywieniowych oraz poziomu aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich. Badania przeprowadzono wśród 324 uczniów liceów ogólnokształcących w Janowie Lubelskim, Białej Podlaskiej oraz Łukowie.
EN
Rational nutrition and physical activity are one of the most important factors of healthy lifestyle. They have a huge influence on the proper growth and development. Inappropriate nutrition is a direct cause or a risk factor of many diseases and low physical activity is the main cause of obesity. Dissertation focuses on recognition and evaluation of adolescents’ eating habits and their level of physical activity. The research was conducted on a group of 324 students from high schools in Janów Lubelski, Biała Podlaska and Łuków.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Bielski J. (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Gertig H., Gawęcki J. (2001). Słownik terminów żywieniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grzegorczyk J., Mazur E., Domka E. (2008). Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch wybranych szkół na Podkarpaciu. „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 3, s. 226–234.
 • Jerzemowski J., Grochulska A. (2006). Czynniki ekonomiczne i socjodemograficzne a zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży wiejskiej. W: J. Saczuk (red.). Uwarunkowania rozwoju
 • dzieci i młodzieży wiejskiej. t. 2, Wydawnictwo AWF, Biała Podlaska.
 • Kaczmarek G. (1986). Zróżnicowanie społeczne a styl życia – studium analityczne. PWN, Warszawa‑Poznań.
 • Kłos J., Gromadecka‑Sutkiewicz M. (2011). Styl życia młodzieży w ujęciu strukturalnym. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 1, s. 120–126.
 • Maciaszczyk B. (2005). Trening zdrowotny jako fundamentalna wartość kultury fizycznej. W: V. Tuszyńska‑Bogucka, J. Bogucki (red.). Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, Wyd. Czelej, Lublin, s. 39–63.
 • Maszorek-Szymala A. (2010). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym – teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje. W: Z. Dziubiński, P. Rymarczyk (red.) Kultura
 • fizyczna a globalizacja. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, s. 377–389.
 • Ostrowska A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Ponczek D., Olszowy I. (2012). Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na zdrowie. „Hygeia Public Health”, nr 2, s. 174–182.
 • Siciński A. (1988). Wprowadzenie. W: A. Siciński (red.) Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Polska Akademia Nauk, Wrocław, s. 11–34.
 • Sochacka‑Tatara E., Stypuła A. (2010). Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół krakowskich – część ogólnopolskich badań zaburzeń odżywiania wśród młodzieży. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 3, s. 591–595.
 • Sygit M. (2003). Dziecko wiejskie. Sytuacja socjomedyczna, zachowania i potrzeby zdrowotne. Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Wilk T. (2003). Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesna młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Oficyna Wydawnicza. „Impuls”, Kraków.
 • Wojtyła A., Biliński P., Bojar I., Wojtyła K. (2011). Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 2, s. 335–342.
 • Woynarowska B. (2008a). Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna. W: B. Woynarowska (red.) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 • s. 294–324.
 • Woynarowska B. (2008b). Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. W: B. Woynarowska (red.) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 44–75.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.