PL EN


2013 | 32 |
Article title

Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z czynników zachowań żywieniowych może być samoocena. Ważnym elementem samooceny jest wizerunek ciała, czyli sposób postrzegania własnej powierzchowności, czego potwierdzeniemsą istotne statystycznie korelacje między samooceną globalną a postrzeganiem własnego ciała. Badania własne wykazały również istnienie zależności między samooceną a niektórymi zachowaniamizwiązanymi z odżywianiem się. Osoby deklarujące odchudzanie się stosunkowo wysoko oceniają siebie, jednak eksperymentowanie z dietami koreluje ujemnie z samooceną. Takie niejednoznaczne zależności wymagają dalszych pogłębionych analiz.
EN
One of the factors eating behaviors can be self‑esteem. An important part of self‑esteem is the image of the body, or the perception of their superficiality, as demonstrated statistically significantcorrelations between global self‑esteem and perception of one’s own body. Our study has also shown a relationship between self‑esteem and certain eating behaviors. Persons who lose weight in a relatively high opinion of himself, but experimenting with diets correlate negatively with self‑esteem. Such ambiguous depending require further in‑depth analysis.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Głębocka A. (2010). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Impuls, Kraków.
 • Krzemionka-Brózda D. (2010). Sekret ciała. Doświadczanie przez młode kobiety własnego ciała jako piętna jawnego (nadwaga) bądź ukrytego (zaburzenia odżywiania) a określenie własnej tożsamości. W: A. Brytek-Matera (red.) Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki własnego ciała. Difin, Warszawa, s. 131–148.
 • Kulas H. (1986). Samoocena młodzieży. WSiP, Warszawa.
 • Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska L.(2007).
 • Skala Samooceny Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. „Psychologia Społeczna”, nr 2.
 • Malec M. (2002). Obraz siebie. „Remedium”, nr 5.
 • Niebrzydowski L. (1973). Kształtowanie się samooceny w okresie dorastania. Gdańsk.
 • Ogden J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk.
 • Schier K. (2010). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Sikorska I. (2010). Ciało i zdrowie w okresie późnej adolescencji. W: A. Brytek-Matera (red.) Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki własnego ciała. Difin,
 • Warszawa, s. 131–148.
 • Szymborowski K. (2007). Zakochani we własnej wartości. „Charaktery”, nr 5.
 • Tyszkowa M. (1979). Samoocena i samoakceptacja jako struktury regulacyjne. „Oświata i Wychowanie”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_232
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.