PL EN


2013 | 32 |
Article title

Miejsce edukacji żywieniowej w autorskich miniprojektach edukacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Projekty edukacyjne i profilaktyczne są obecnie bardzo istotnym i często wykorzystywanym narzędziem w pracy pedagoga. Odgrywają ważną rolę w procesach edukacji i wychowania. Nauczyciele korzystają z gotowych propozycji, ale też często tworzą autorskie projekty. Aby przygotować przyszłych pedagogów do podejmowania takich czynności, w programie studiów uwzględnia się przedmioty, podczas których studenci uczą się samodzielnego konstruowania programów wspomagających pracę pedagoga. W artykule dokonano analizy uwzględniających obszar edukacji żywieniowej losowo wybranychminiprojektów edukacyjnych opracowanych przez studentów pedagogiki.
EN
Educational and preventive projects are currently very important and often used tool in teacher’s work. They play very important role in the process of education. The teachers use either already exisitingproposition or they create their own projects. In order to prepare future teachers to effectively design their own projects, the course syllabus allows for courses where students learn how to create programs supporting teacher’s work in future. This article analyses randomly chosen miniprojects on nutritional education prepared by students of pedagogics.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Gawęcki J., Mosso‑Pietraszewska T. (2004). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa.
 • Gembalczyk I.(2010). Kultura zdrowotna uczniów szkół podstawowych. W: A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła‑zdrowy uczeń.
 • Między teorią a praktyką, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin, s. 39–53.
 • Giza‑Poleszczuk A. (2005). Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Wyd. UW, Warszawa.
 • Kasznia-Kocot J. i in., (2010). Zwyczaje żywieniowe i stosowanie diet odchudzających wśród młodzieży gimnazjalnej.W: A. Buczak, I. M. Łukasik, A. Witek (red.) Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła‑zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin, s. 9–33.
 • Ostrowska A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sochacka‑Tatara E., Stypuła A. (2010). Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół krakowskich – część ogólnopolskich badań zaburzeń odżywiania wśród młodzieży, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 3, s. 591–595.
 • Syrek E., Borzucka‑ Sitkiewicz (red.) (2009) Edukacja zdrowotna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Woynarowska B. (red.) (2007). Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa.
 • Woynarowska B. (2004). Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11–15 lat w Polsce i ich niektóre skutki zdrowotne i społeczne, Standardy Medyczne, nr 1, s. 87–94.
 • www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PD
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.