PL EN


2013 | 32 |
Article title

Młode kobiety w „szponach opętania ” szczupłych i zgrabnych sylwetek

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było ukazanie sposobów i skutków działań młodych kobiet zmierzających do poprawy własnego wizerunku, prowadzącego do osiągnięcia idealnych kształtów. Badaniem za pomocą Kwestionariusza Ankiety poddano 180 młodych kobiet. Uzyskane dane wskazały na trudności w obiektywnej ocenie obrazu własnego ciała. Podejmowane działania o charakterze korekcyjnym najczęściej były nieskuteczne, stąd badane kobiety zaplątały się we własne wypracowane przez siebie „szpony niemalże opętania”, zmierzające do modyfikacji ciała.
EN
The goal of the study was to show the ways and effects of young women’s activities aimed to improve their image, resulting in the achievement of an ideal figure. 180 young women were interviewedusing the Survey Questionnaire. The obtained data showed difficulties in an objective assessment of the image of one’s own body. The undertaken corrective measures were usually ineffective hence the women investigated became “trapped by an almost obsession” of their own making, aimed to modify their body.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Apfeldorter G. (1990). Anoreksja, bulimia, otyłość. Katowice.
 • Białkowska M., Szostak W. B. (2008). Żywienie w otyłości. W: J. Hasik, J. Gawęcki (red.) Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2, Warszawa.
 • Craggs-Hinton Ch. (2008), Jak radzić sobie z zaburzeniami jedzenia. Feeria, Łódź.
 • Garner D. M. (1997). The body image survey resultes, Psychology today.
 • Głębocka A. (2010). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola uwagi. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków.
 • Hejnicka‑Bezwińska T. (2006). Pedagogika pozytywistyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. t. I, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, .
 • Jabłow M. M. (1999). Na bakier z jedzeniem. Anoreksja–
 • Bulimia–Otyłość. Przewodnik dla rodziców, Gdańsk.
 • Kwieciński Z. (1993). Mimika czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.). Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogikach. Wyd. „Edytor”, Warszawa.
 • Kurzępa J. (2006). Młodość w objęciach seksbiznesu. Kultura i Edukacja, nr 23.
 • Kubinowski D. (2010). Przyrodnicze i humanistyczne podstawy badań pedagogicznych. W: S. Palka (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
 • Gdańsk.
 • Łuczyńska A. (2007). Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Warszawa.
 • Melosik Z. (2005). Młodzież a przemiany kultury współczesnej. W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.). Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości. Wrocław, s. 20–24.
 • Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A. (2005). Jedzenie. Lublin.
 • Tatoń J. (1985). Otyłość: patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.