PL EN


2014 | 33 |
Article title

Zalety i szanse wykorzystania animaloterapii w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę zastosowania terapii z wykorzystaniem zwierząt– animaloterapii w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. Osobowość tejmłodzieży charakteryzuje się następującymi deficytami: niskie kompetencje szkolne, niskasamoocena, nieumiejętność komunikowania się z innymi ludźmi niezależnie od wieku, zniekształcony obrazem świata, co prowadzi do nieporozumień i błędów w kontaktach interpersonalnych, problem z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych, brak kontroli nad sobą oraz samokontroli, brak umiejętności odraczania gratyfikacji, impulsywność i egocentryzm. W przypadku takich negatywnych cech osobowościowych tradycyjne metody resocjalizacyjne często zawodzą. Dlatego warto sięgać po alternatywne formy oddziaływań, ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Publikacja zawiera opis wybranych metod animaloterapii, głównie terapii z pomocą psa, kota oraz konia. Ukazuje zalety tej pomocniczej, naturalnej metody oraz korzystny wpływ zwierząt na wymienione negatywne cechy sobowości młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu.
EN
The article addresses the issue of animal therapy in the rehabilitation of socially challenged youth. Personality of troubled young adults can be characterized by some deficits: poor school competencies, low self-esteem, problems to communicate with other people (regardless of their age), a distorted picture of the world which leads to misunderstandings in interpersonal relations, helplessness in difficult life situations; finally lack of self-control, disability to delay self-gratification, impulsiveness and egocentricity. When combination of such negative personality features occurs, very often traditional rehabilitation techniques fail. This is the sufficient reason for engaging alternative approaches aimed at helping socially maladjusted youngsters. The publication contains characteristics of some selected methods of the animal therapy, mainly the ones that engage animals such as dogs, cats and horses. It reveals some advantages of this ancillary and natural method as well as beneficial influence of animals on the negative personality traits of youth with behavioral distortions.
Keywords
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
author
References
 • Baro E. (2004). Czworonożni „Terapeuci”, Współczesny model stosowania zwierząt w terapii – dojrzałe koncepcje i profesjonalizm. „Wspólne Tematy”, nr 7/8.
 • Bartkiewicz W. (2009). Lessie – lecz!. „Charaktery”, nr 3 (146).
 • Bohdanowicz I. (2010). Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. „Wychowawca”, nr 9.
 • Brymora B. (2012). Pies w roli terapeuty. „Wychowawca”, nr 1.
 • Creed L. (2011). Szczeniak, jak labrador ocalił chłopca z ADHD. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Czapów Cz., Jedlewski S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna. PWN, Warszawa.
 • Czapów Cz. (1980). Wychowanie resocjalizujące. PWN, Warszawa.
 • Florczykiewicz J. (2009). Sztuka w resocjalizacji – terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej. W: A. Jaworska (red.). Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Francuz A. (2006). Hipoterapia w uzależnieniach. „Terapia Uzależnienia i Współ- Uzależnienia”, nr 1/2.
 • Franczyk A., Krajewska K., Skorupa J. (2012). Baw się poprzez animaloterapię. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Jurczyk M. (2007). Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie. „Opieka–Wychowanie–Terapia”, nr 3–4.
 • Konopnicki J. (1971). Niedostosowanie społeczne. PWN, Warszawa.
 • Machoś-Nikodem M. (2006). Nauka za pomocą psa. „Edukacja i Dialog”, nr 8.
 • Majewska B., Kohler R. (2005). Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy. „Niebieska Linia”, nr 4/39.
 • McWhirter J. J. i in. (2001). Zagrożona młodzież. Wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • Nawarecka M. (2011). Dogoterapia z udziałem psa. „Remedium”, nr 3.
 • Opracowanie redakcyjne (2011). Pies w wychowaniu i terapii dziecka upośledzonego umysłowo, cz. I. „Wspólne Tematy”, nr 3.
 • Pawlik-Popielarska B. (2005). Terapia z udziałem psa. Wyd. VIA MEDICA . Gdańsk.
 • Raszewska M. (2010). Onoterapia – przyjemne z pożytecznym. „Przegląd Edukacyjny”, nr 5.
 • Reichman W. (2012). Hipoterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, cz. II . „Wspólne Tematy”, nr 6.
 • Reichman W. (2012). Hipoterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, cz I. „Wspólne Tematy”, nr 5.
 • Spionek H. (1974). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN, Warszawa.
 • Szecówka A. (2007). Kształcenie resocjalizujące. W: B. Urban, J. Stanik (red.). Resocjalizacja I. PWN, Warszawa.
 • Wells D. (2013). Zwierzaki na zdrowie. „Charaktery”, nr 1.
 • Wojtanowski W., Jankowicz-Szymańska A., Oleksy N. (2012). Terapeutyczne oddziaływanie hipoterapii na przykładzie Ośrodka w Jadownikach Mokrych. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 4.
 • Zając I., Grabara M., Puchar J. (2002). Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 11.
 • Zimbardo Ph., Grrrig R. (2006). Psychologia i życie. PWN, Warszawa.
 • Materiały z Internetu: Bartosinska M. (wrzesień 2011). Lepszy niż prozac. „Kocie Sprawy”, nr 107. www.kociesprawy. pl (dostęp: 20.12.2013).
 • Czerkiewicz A. (grudzień 2011/styczeń 2012). Jak kot stał się lekiem na całe zło. „Kocie Sprawy”, nr 110. www.kociesprawy.pl (dostęp: 1. 01.2014).
 • Lichnerowicz M. Felinoterapia, czyli „leczenie kotem”. www.dogoterapeuta.wortale.net (dostęp: 1.01., 2014)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.