PL EN


2014 | 33 |
Article title

Przekonania skazanych za zabójstwo o sobie, innych i przyszłości – możl iwości restrukturyzacji poznawczej jako kierunku oddziaływań resocjalizacyjnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą teoretyczną przeprowadzonych badań jest koncepcja poznawcza, która zakłada, że dla efektywnego funkcjonowania człowieka kluczowe są jego procesy poznawcze determinujące schematy przekonań na temat siebie, innych i przyszłości. Badania prezentowane w artykule przeprowadzono w grupie 232 skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę 25 lat za zabójstwo. Otrzymane wyniki poddano analizie czynnikowej, która ujawniła cztery czynniki: poczucie zagubienia, przekonania o własnej zaradności, przekonania o funkcjonariuszach i przekonania o innych. W artykule zaprezentowano powiązania pomiędzy ujawnionymi zmiennymi a zmiennymi demograficzno-społecznymi w kontekście możliwości prowadzenia restrukturyzacji poznawczej.
EN
Theoretical basis for the study is the cognitive theory, which assumes that the key to the effective functioning of human are his cognition, that determine system of beliefs about themselves, others and the future. The research presented in the article was conducted with 232 men and women that were sentenced to life imprisonment or a penalty of 25 years for murder. The results were subjected to factor analysis, which revealed four factors: a sense of loss, beliefs about his own resourcefulness, beliefs about the officers and beliefs of others. The article discusses the relationship between the revealed variables and demographic and social variables in the context of cognitive restructuring opportunities.
Keywords
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
  • Beck A. (2005). Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Ellis A. (1998). Terapia krótkoterminowa: lepiej, głębiej trwale. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  • Kozielecki J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. „Żak”, Warszawa.
  • Opora R. (2010). Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  • Pervin L. A . (2002). Osobowość. Teoria i badania. Wyd. UJ, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.