PL EN


2015 | 34 | 1 |
Article title

Narcyza Żmichowska (1819–1896) – pisarka, działaczka społeczna, nauczycielka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Narcyza Żmichowska is one of the most prominent women of the 19th century. She succeeded in fulfilling herself on different planes including writing, social and pedagogical activity. She created modern postulates concerning women’s education, establishing a career path. In her works she presented the picture of the whole family as well as the role and importance of individual family members. She upheld precious values such as love, honesty or patriotism.
PL
Narcyza Żmichowska należy do grona najwybitniejszych kobiet XIX stulecia. Realizowała się na wielu płaszczyznach, do których zaliczała się działalność pisarska, społeczna i pedagogiczna. Wychodziła z nowoczesnymi postulatami dotyczącymi kształcenia kobiet, wyznaczając im drogę kariery zawodowej. W swoich pracach ukazywała obraz rodziny oraz rolę i znaczenie poszczególnych jej członków. Stała na straży cennych wartości, takich jak miłość, uczciwość, patriotyzm.
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-07
Contributors
References
 • Borkowska G. (1996). Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa.
 • Bujno M. (1902). Narcyza Żmichowska (Gabryela) i jej dzieła. Warszawa.
 • Chmielowski P. (1885). Autorki polskie. Warszawa.
 • Kopczyński S. (1910). Nie za wcześnie. W: Szkice higieniczno-wychowawcze. Warszawa, s. 15–21.
 • Philips U. (2008). Nacyza Żmichowska. Feminizm i religia. Tłum. K. Bojarska. Warszawa.
 • Pogadanki pedagogiczne Narcyzy Żmichowskiej. „Bluszcz” 1902, nr 14, nr 21, nr 36.
 • Romankówna M. (1970). Narcyza Żmichowska (Gabriella). Kraków.
 • Słownik Biograficzny. (1957). W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.) (1901). Słownik Języka Polskiego, t. 4. Warszawa.
 • Stawiak-Ososińska M. (2007). Poglądy pedagogiczne Narcyzy Żmichowskiej (w świetle Pogadanek pedagogicznych i Listów). W: M. Pękowska (red.). Z dziejów oświaty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Studia i szkice. Kielce, s. 135–156.
 • Stępień M. (1968). Narcyza Żmichowska. Warszawa.
 • Sz…a M. (1881). Kiedy ma się rozpocząć wychowanie?. „Dwutygodnik dla Dzieci” nr 3, s. 25–26.
 • W. A. – Sz. (2004). Żmichowska Narcyza. W: Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 5. Warszawa.
 • Wernic H. (1885). Bądźmy ostrożni kształcąc umysł dziecka w pierwszej jego epoce. „Przegląd Pedagogiczny” nr 12, s. 151.
 • Wincenciak W. (1997). Śladami Narcyzy Żmichowskiej-pisarki, nauczycielki. „Studia Łomżyńskie” t. 8, s. 265–269.
 • Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1970). O strukturze Poganki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio F, vol. 25, s. 147–173.
 • Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1978). Między buntem a rezygnacją. O powieściach Narcyzy Żmichowskiej. Warszawa.
 • Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1986). Polityka i romantyczne struktury powieściowe. Lublin.
 • Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1997). „Pisma Gabrielli” – romantyczna formuła dyskursu powieściowego. „Pamiętnik Literacki” nr 88, s. 37–52.
 • Zamoyska J. (1961). Wspomnienia. Rękopis opracowała, poprzedziła wstępem, zaopatrzyła w przypisy i indeksy M. Czapska. Londyn.
 • Zwolińska B. (2003). „Poganka” Narcyzy Żmichowskiej jako romantyczna powieść inicjacyjna. W: W. Gutowski, E. Owczarz (red.). Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Toruń.
 • Żeleński (Boy) T. (1956). Ludzie żywi. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Capricio. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Danko z Jawuru. (Powieść na tle historycznym omawiana). W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Książka pamiątek. Znaleziona przez Garyellę i czytana przy kominkowym ogniu. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Wstępny obrazek. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Wyjątki z podróży kobiety. W: N.
 • Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Poganka. Powieść przy kominkowym ogniu opowiadana. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Prządki. Powieść (ze wspomnień dziecinnego wieku). W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1861). Szczęście poety. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1873). Część elementarna wykładu nauk przeznaczona do pomocy w domowym wychowaniu. Warszawa.
 • Żmichowska N. (1906). List do Julii Baranowskiej z 30 listopada 1869 r. W: Listy Narcyzy Żmichowskiej do rodziny i przyjaciół, t. 2. Kraków.
 • Żmichowska N. (1957). List do Anny Kisielnickiej z 11 kwietnia 1867 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Anny Kisielnickiej z 12 stycznia 1854 roku W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Anny Kisielnickiej z 24 grudnia 1844 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 10 maja 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 12–16 lutego 1842 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 28 lipca 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 4 października 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z dnia 17 i 20 czerwca 1844 r., W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z dnia 5 lub 6 sierpnia 1838 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z sierpnia 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1957). List do Marii z Glogerów Rostworowskiej z dnia 20 lutego 1853 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1960). List do Bibianny Moraczewskiej z 17 grudnia 1852 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 2: Rozdroża. Do druku przygotowała i komentarzami opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1960). List do Bibianny Moraczewskiej z 23 grudnia 1845 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 2: Rozdroża. Do druku przygotowała i komentarzami opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.
 • Żmichowska N. (1972). Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut. Romantyzm. Opracował zespół pod kierownictwem I. Śliwińskiej i S. Stupkiewicza, t. 9. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_1_141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.