PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Znajomość prawidłowości rozwojowych dziecka sześcioletniego przez nauczycieli klas I–III

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą omówienia badań o charakterze ewaluacyjnym, przeprowadzonych na potrzeby projektu „Sześciolatek w szkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wobec obniżenia wieku szkolnego bardzo ważna wydaje się znajomość prawidłowości rozwojowych dziecka sześcioletniego przez nauczycieli klas I–III. Posiadanie tej wiedzy pozwala na dostosowanie wymagań programowych do indywidualnych możliwości dziecka, jego potrzeb, zdolności, zainteresowań. Istotne wydają się zarówno sposoby pozyskiwania informacji na temat prawidłowości rozwojowych dziecka sześcioletniego, dostrzeżenie i zrozumienie ich znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka na terenie szkoły, jak i umiejętność rozwiązywania zaistniałych problemów w praktyce edukacyjnej. Tworzenie optymalnych warunków do realizacji założeń podstawy programowej, konstruowania wiedzy, nabywania umiejętności i kształtowania postaw nie jest możliwe bez wnikliwego poznania dziecka, obserwacji i analizy jego zachowań.
EN
This article is an attempt to discuss the evaluative research conducted for the purpose of the project „A six-year old in school”, co-financed by the European Union Social Fund. In the context of lowering the school starting age it seems very important for teachers of grades I to III to know the developmental regularities of a six-year-old child. The possession of this knowledge facilitates the adjustment of the curriculum requirements to the child’s individual capabilities, needs, abilities, and interests. Particularly significant seem both the ways of obtaining information on the developmental regularity of the six-year-old child, noticing and understanding their importance to the proper functioning of the child in school, and the ability to solve problems occurring in the educational practice. The creation of optimal conditions for the realization of the curriculum objectives, construction of knowledge, acquisition of skills and shaping of attitudes is not possible without a thorough knowledge of the child, observation and analysis of his or her behavior.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
References
  • Artykuł nie posiada bibliografii załącznikowej / No References in this article
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_2_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.