PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie ilustruje zagadnienie czytelniczych zainteresowań wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Czytanie literatury ma wielkie znaczenie dla ich rozwoju. Dostrzegają to nie tylko nauczyciele i troskliwi rodzice. Każdy pomysł inicjujący bądź wzmacniający u dzieci chęć czytania wydaje się wart podejmowania, jako że kultura czytelnicza młodego pokolenia staje się wciąż uboższa. Książka z coraz większym trudem konkuruje z komputerem, Internetem, iPodem, odtwarzaczem mp3 itp., z którymi to wynalazkami współczesne dzieci mają kontakt od pierwszych lat swego życia. Warto jednak podejmować trud upowszechniania czytelnictwa, bez którego życie większości stałoby się znacząco uboższe i pozbawione wartości, jakie niesie ze sobą czytanie literatury.
EN
The presented paper displays the issue of reading interests of pre-school children. Reading literature has a considerable importance for children’s development. Not only teachers but also caring parents realize that. Every idea that initiates or reinforces children’s willingness to read seems to be worth implementing as reading culture of the young generation has become increasingly poorer. Children use such inventions as a computer, the Internet, an IPod, an MP3 player, etc., since their early childhood. A book competes with them with increasing difficulty. However, making an effort to popularize reading, without which the life of the majority would become much poorer and deprived of values fostered by literature, is worth doing.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
References
  • Artykuł nie posiada bibliografii załącznikowej / No References in this article
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_2_176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.