PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Edukacja podmiotowa a twórczość w kl. I–III

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja przedmiotowa i praca nauczycieli z uczniami bierze swój początek z opozycji przeciwko konceptom behawioralnym i czerpie inspirację z założeń psychologii humanistycznej. W trakcie pedagogicznej pracy artystycznej nauczyciel odkrywa nie tylko talenty swoich uczniów, ale również swoje zdolności artystyczne i swoje wewnętrzne „ja”. W rzeczywistości stara się on znaleźć sposób na odnalezienie samego siebie przez komunikowanie się ze swoim wewnętrznym „ja” oraz innymi ludźmi poprzez sztukę. Prace tworzone przez kreatywnego nauczyciela wynikają z refleksji odzwierciedlających jego świadomość, cele i pragnienia, które są dla niego najważniejsze. Wyniki badań nad pracą kreatywnego nauczyciela, które przedtem nie były postrzegane jako znaczące, różnią się od postawionych hipotez. Przedstawione cele pracy artystycznej są wytycznymi dla edukacji przedmiotowej.
EN
Subjective education and the work of teachers and pupils grow from the opposition against the behaviorist concept and draws inspiration from the assumptions of humanistic pedagogy. In the course of the pedagogical artistic work the teacher discovers him/herself and others, and his/her and their possibilities. S/he actually tries to find a way of making contact with him/herself and others and with finding him/her and others. The work of the creative teacher is reflective; it takes place in full consciousness for their achievement of the goals. Results of the work of the creative teacher are new, previously not perceived as essential, different from the ones which were planned. These features of the artistic work are characteristic of guidelines of the subjective education.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
References
 • Bałachowicz J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Kofta M. (1989). Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1970). Rozwiązywanie problemów. PZWS, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2001). Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • Lewowicki T. (1994). Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktykach edukacyjnych. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • Łobocki M. (2004). Altruizm a wychowanie. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Magda-Adamowicz M. (2009). Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I–III w zakresie twórczości pedagogicznej. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Magda-Adamowicz M., Paszenda I. (2010). Treningi twórczości a umiejętności zawodowe. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 • Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Popek S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Popławska A. (2010). Podmiotowość ucznia – dekalog uwarunkowań. W: A. Karpińska (red.). Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • Schulz R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Sztompka P. (1988). Socjologiczna teoria podmiotowości. W: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.). Podmiotowość: możliwości – rzeczywistość – konieczność. Wydawnictw Ośrodka Analiz Społecznych ZMW, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_2_28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.