PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Środowisko uczące – (nie)doceniony obszar edukacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszych czasach szkoła powinna przeistoczyć się z instytucji edukacyjnej, która przedstawia uczniom ujednolicony model wiedzy, w kierunek edukacyjny oferujący bogactwo i wszechstronność informacji, których prezentacja jest dostosowana do zróżnicowanych zdolności uczniów. Jak powszechnie wiadomo, sposób prezentacji materiału jest istotnym narzędziem w procesie zdobywania nowej wiedzy. Artykuł opisuje wybrane aspekty kultury uczenia się, takie jak: konstruktywność, samoregulacja i umiejętność współpracy z innymi, przygotowująca uczniów do bezproblemowego funkcjonowania w ciągle zmieniającym się świecie. Wdrożenie nowego podejścia do edukacji wymaga stworzenia odpowiednich warunków do nauki w otoczeniu, w którym uczniowie mają zdobywać wiedzę. Otoczenie stymulujące uczniów fizycznie i społecznie, np. urozmaiconymi bodźcami, sprzyja nabywaniu nowej wiedzy.
EN
Today, the school should evolve from an educational institution that serves students with a collective and highly unified model of education into a rich and diverse direction in its content and capabilities of the learning environment, which is a valuable instrumentation of the learning process. The paper focuses on selected areas of some aspects of the new culture of learning: constructive, self-regulation, situated and collaboration that prepare the student for smooth functioning in the world marked by change. The implementation of a new approach to education requires the creation of appropriate conditions in the form of rich incentives and stimulating physical and social environment that generates learning situations conducive to learning.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
author
References
 • Bateson G. (1996). Umysł i przyroda. PWN, Warszawa.
 • Bauman Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Brown J. S. (1999). Sustaining the Ecology of Knowledge. „Leader to Leader” 12.
 • Brown J. S. Collins A. Duguit P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher, vol. 18, nr 1, s. 32–34. Dokument elektroniczny: http://www.jstor.org/discover (dostęp: 05.11.2013).
 • Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Brzezińska A. (2006). Jerome S. Bruner: prekursor kształcenia wspomagającego rozwój. W: J. Bruner (red.). Kultura edukacji. Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • De Corte E. (2013). Historyczny rozwój myślenia o uczeniu się. W: H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (red.). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Douglas T., Brown J. S. (2011). A New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change. CreateSpace, Charleston.
 • Dumont H., Istance D. (2013). Analiza i tworzenie środowisk uczenia się XXI wieku. W: H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (red.). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Honore C. (2011). Pochwała powolności. Drzewo Babel, Warszawa.
 • Jarvis P. (1992). Paradoxes of Learning: on becoming an individual in society. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Klus-Stańska D. (2008). Dokąd zmierza polska szkoła? – pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty. W: D. Klus-Stańska (red.). Dokąd zmierza polska szkoła?. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 • Klus-Stańska D., Kruk J. (2009). Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kolb D. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall: Englewood Cliffs.
 • Kruk J. (2009). Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kruk J. (2010). W poszukiwaniu źródeł dydaktyki interaktywnej. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2 (12).
 • Robinson K. (2010). Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności. Wydawnictwo Element, Kraków.
 • Spitzer M. (2007). Jak uczy się mózg. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stemplewska-Żakowicz K. (1996). Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
 • Sternberg R. J. (2001). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • The Partnership for 21st Century Skills, Learning Environments: A 21st Century Skills, Implementation Guide. Dokument elektroniczny: http://p21.org/storage/documents/p21-stateimp_learning_environments. pdf (dostęp: 07.11.2013).
 • Tomasello M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Zimmerman B. J. (1994). Dimensions of Academic Self-Regulation: A Conceptual Framework for Education. W: D. H. Schunk, B. J. Zimmerman (red.). Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_2_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.