PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Prawa dziecka – od teraźniejszości ku przyszłości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię praw dziecka w ujęciu historycznym, w obecnej dobie i w przyszłości. Na wstępie znajduje się zwięzły opis historyczny rozwoju pojęcia ochrony praw dziecka i jego promowania. W dalszych częściach artykułu znajdziemy rozważania w obszarze trzech najważniejszych i powiązanych ze sobą kwestii dotyczących praw dziecka. Dotyczy to m.in. znalezienia równowagi między prawami i wolnościami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka a prawami i wolnościami rodziców oraz związku między autonomią i odpowiedzialnością. Autorka odnosi się również do potrzeby rewizji i reformy praw dziecka.
EN
The article focuses on the issue of the present and future of children’s rights. The author begins with a brief historical account of the development of the idea of protecting and promoting children’s rights. In the subsequent parts of the paper the author considers three interrelated issues dominantly present in the field of children’s rights: 1/ the importance of achieving balance between the rights and freedoms of children and the rights and freedoms of their parents, 2/ the conceptualization of children’s agency, 3/ the relationship between autonomy and responsibility. The author also addresses the issue of revising and reforming the rights of children.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
References
 • Alderson P. (2007). Competent children? Minors’ consent to health care treatment and research. „Social Science & Medicine” 11.
 • Alderson P., Goodwin M. H. (1993). Contradictions within Concepts of Children’s Competence. „International Journal of Children’s Rights” 1.
 • Andrzejewski M. (2012). Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej dewaluacji. W: M. Andrzejewski (red.). Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Ariès Ph. (1995). Historia dzieciństwa. Marabut, Gdańsk.
 • Arneil B. (2002). A Critical Analysis of the Child in Liberal Theory. W: D. Archard, C. Macleod (red.). The moral and political status of children. Oxford University Press, Oxford.
 • Bińczycka J. (2003). Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość. W: J. Wilk (red.). Stulecie dziecka – blaski i cienie. Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin.
 • Bringhouse H. (2002). What Rights (If Any) Do Children Have?. W: D. Archard, C. Macleod (red.). The Moral and Political Status of Children. Oxford University Press, Oxford.
 • Budajczak M. (2012). Prawa dziecka a wolność i odpowiedzialność. W: M. Andrzejewski (red.). Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Burr R. (2008). Prawa dzieci: polityka międzynarodowa a codzienna praktyka. W: M. J. Kehily (red.). Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • DeMause L. (1974). The Evolution of Childhood. W: L. deMause (red.). The History of Childhood. Rowman & LittleField Publishers, Inc., Lanham.
 • Farson R. (1978). Birthrights. Penguin Books, Harmondsworth.
 • Franklin B. (1986). Children’s Political Rights. W: B. Franklin (red.). The Rights of Children. Basil Blackwell, Oxford-New York.
 • Freeman M. (2000). The Future of Children’s Rights. „Children & Society” 4.
 • Freeman M. (2007). Why It Remains Important to Take Children’s Rights Seriously. “International Journal of Children’s Rights” 1.
 • Garbula J. M., Kowalik-Olubińska M. (2011). Od wizerunku uniwersalnego dzieciństwa do uznania jego różnorodności. W: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.). Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Gęsicki J. (1992). Prawa dziecka w szkole. W: E. Czyż (red.). Dziecko i jego prawa. Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa.
 • Holt J. (1975). Escape from Childhood: The Needs and Rights of Children. Penguin Books, New York.
 • Jenks C. (1996). Childhood. Routledge, London.
 • Key E. (1928). Stulecie dziecka. Wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa.
 • Klus-Stańska D. (2013). Czytając Korczaka dzisiaj… „Problemy Wczesnej Edukacji” 4 (21).
 • Korczak J. (1992). Jak kochać dziecko. Red., posł. i kalendarium W. Theiss. Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Korczak J. (1993). Prawo dziecka do szacunku. W: J. Korczak, Dzieła. Red. H. Kirchner et al. T. 7. Red. S. Wołoszyn, opracowanie tekstów, geneza utworów i uwagi o tekstach E. Cichy, Oficyna Wydawnicza „Latona”, Warszawa.
 • Lansdown G. (2001). Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. UNICEF – Innocenti Research Centre, Firenze.
 • Lansdown G. (2010). The realization of children’s participation rights: critical reflections. W: B. Percy-Smith, N. Thomas (red.). A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives from theory and practice. London-New York.
 • Łopatkowa M. (1986). Ścigane z mocy prawa. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Łopatkowa M. (1988). Zakaz kochania. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Łoziński W. (2006). Życie polskie w dawnych wiekach. Iskry, Warszawa.
 • Maslen S. (1995). The use of children as soldiers: the right to kill and be killed? „International Journal of Children’s Rights” 4.
 • Matysiuk R., Rosa R. (2011). Prawa człowieka – prawa dziecka. Podstawy filozoficzno – aksjologiczne i pedagogiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 • Miller A. (1999). Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
 • Minow M. (1990). Making all the Difference. Cornell University Press, Ithaca, N. Y.
 • Montgomery H. (2001). Modern Babylon? Prostituting children in Thailand. Berghahn, Oxford.
 • Pospiszyl I. (1998). Przemoc w rodzinie. WSiP, Warszawa.
 • Pospiszyl I. (2013). Rozwój praw dziecka. W: J. Bałachowicz (red.). Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Prout A., James A. (1997). A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems. W: A. James, A. Prout (red.). Constructing and Reconstructing Childhood. Falmer Press, London.
 • Purdy L. (1994). Why Children Shouldn’t Have Equal Rights. „International Journal of Children’s Rights” 3.
 • Rosen D. M. (2007). Child Soldiers, International Humanitarian Law, and the Globalization of Childhood. „American Anthropologist” 2.
 • Schulz A. N. (2012). O konwencji o prawach dziecka i o jej wpływie na prawo polskie. W: M. Andrzejewski (red.). Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Śliwerski B. (2012). Prawa dziecka w polskim systemie oświaty. Perspektywa pedagogiczna. W: M. Andrzejewski (red.). Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2003). Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem rzeczywistość. W: J. Wilk (red.). Stulecie dziecka – blaski i cienie. Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin.
 • Szymańczak M. (1992). O przestrzeganiu praw dziecka w Polsce. W: E. Czyż (red.). Dziecko i jego prawa. Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa.
 • Tazbir J. (1993). Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 • Walls J. (2006). Szklany zamek. Świat Książki, Warszawa.
 • Woodhead M. (1998). Dążenie ku tęczy. Poszukiwanie standardów jakości edukacji. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Materiały z Internetu
 • European Commission, An EU Agenda for the Rights of the Child, ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_en.pdf (dostęp: 11.11.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_2_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.