PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Poczucie sensu życia i motywacja do jego poszukiwania wychowanków Domu Młodzieży SOS

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie poczucia sensu życia i motywacji do jego poszukiwania to niezwykle ważne zadanie wychowawcze. Młodzież, która przebywa w placówkach socjalizacyjnych i która często wynosi przykre doświadczenia z dzieciństwa, jest zagrożona nieprawidłowościami w zakresie rozwoju struktur osobowości odpowiedzialnych za stanowienie celów i wartości życiowych, odpowiadających za odczuwanie satysfakcji, a także zadowalające funkcjonowanie społeczne. Celem artykułu było ukazanie, na jakim poziomie się znajduje i czym się charakteryzuje poczucie sensu życia wychowanków Domu Młodzieży SOS i w jakim stopniu wykazują oni motywację do jego poszukiwania. Do przeprowadzenia badań wykorzystano: „Test celu życia” (PI L) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka i „Test poszukiwania celów noetycznych” (SONG ) J.C. Crumbaugha, którym objęto 34 osoby. Zarówno poczucie sensu życia, jak i motywacja do jego poszukiwania badanej młodzieży przyjęły średni poziom, ponadto widoczna jest wśród wychowanków Domu Młodzieży SOS potrzeba posiadania bliskich: rodziny, przyjaciół, do czego często odwołują się w swoich odpowiedziach.
EN
Shaping a sense of purpose in life, as well as motivation for seeking it, is a remarkably important educational task. The youths in social institutions have often undergone traumatic experiences in their childhood; they are susceptible to disturbances in the development of the personality aspects responsible for setting up life goals and values, experiencing satisfaction, and engaging in proper social interactions. The aim of this article is to reveal the level and the nature of the sense of purpose in life of the pupils in ‘The Youth House SOS ’, as well as the degree of motivation for seeking it. The research was conducted with the use of J.C. Crumbaugh and L.T. Maholick’s ‘Purpose in Life test’ (PI L) and J.C. Crumbaugh’s ‘Seeking of Noetic Goals test’ (SONG ). The research involved 34 youths. The tests have revealed a medium level of the sense of purpose in life, as well as motivation for seeking it. Moreover, many respondents expressed the need for friends and family, who surface frequently in their responses.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
Contributors
References
 • Dujka E. (2001). Poczucie sensu życia młodzieży z rodzin alkoholicznych. „Problemy Alkoholizmu” 1, s. 27–32.
 • Frankl V. E . (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu. Warszawa.
 • Iłendo-Milewska A. (2004). Poczucie sensu życia młodzieży polskiej i niemieckiej, „Opieka–Wychowanie–Terapia” 1–2, s. 5–7.
 • Konarska J. (1998). Poczucie sensu życia młodzieży z inwalidztwem wzroku. Lublin.
 • Konieczna E. (2010). Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo. Kraków.
 • Kumaniecki K. (2000). Słownik łacińsko-polski. Warszawa.
 • Leziak J., Prażmo D. (2011). Dom Młodzieży SOS, Wspólnota Mieszkaniowa SOS, mieszkania nadzorowane. W: D. Wosik-Kawala (red.). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin.
 • Mariański J. (1996). Postawy młodzieży polskiej wobec sensu życia. W: K. Popielski (red.). Człowiek–wartości–sens. Lublin.
 • Mariański J. (1998). Między nadzieją a zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin.
 • Meissner-Łozińska J. (2011). Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka. Rzeszów.
 • Niekludow K. (2000). Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenia z życia. „Psychologia Wychowawcza” 2–3, s. 157–171.
 • Obuchowski K. (2000). Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań.
 • Popielisk K. (2007). Poczucie sensu życia jako doświadczenie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.). Wychowanie. Pojęcia–procesy–konteksty. T. 2. Gdańsk.
 • Popielski K. (1987). „Sens” i „wartość” życia jako kategorie antropologiczno-psychologiczne. W: K. Popielski (red.). Człowiek – pytanie otwarte. Lublin.
 • Skrzypińska K. (2002). Poczucie sensu życia i zadowolenie
 • u młodzieży studenckiej. „Psychologia Rozwojowa”. T. 7, 3,
 • s. 77–92.
 • Smaza M., Bernacka A. (2005). Słownik wyrazów obcych, synonimów, frazeologiczny. Warszawa.
 • Szałański J., Nowak P. (1995). Poczucie sensu życia u młodzieży niedostosowanej społecznie. W: T. Sołtysiak (red.). Zjawisko patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy. Bydgoszcz.
 • Vanier J. (1988). Sens życia osoby upośledzonej umysłowo. W: D. Kornas-Biela (red.). Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Lublin.
 • Włostowska K., Michalski D., Lipka M. (2001). Poczucie sensu życia uczniów szkoły zawodowej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1, s. 33–35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.