PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Polska „szkoła twórcza” Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to introduce the profile and achievements of Henryk Rowid, who belongs to the leading Polish educators of the turn of the late 19th and early 20th century. In the background of “work schools” in different countries, the main ideas of the “Polish work school”, also called the “creative school”, are shown. Rowid, in his programs, refers to the educational role of working, which not only forms the mind but also the attitude of the younger generation. Therefore, we turn to his universal, timeless experiences and try to use them as stimulants in the career development of today’s youth.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie postaci i dorobku Henryka Rowida należącego do czołowych polskich pedagogów przełomu XIX i XX wieku. Na tle „szkół pracy” w różnych krajach pokazano główne idee „polskiej szkoły” pracy, zwanej także „szkołą twórczą”. Rowid w swoich programach odwołał się do wychowawczej roli pracy, dzięki której formuje się nie tylko umysł, ale i postawę młodego pokolenia. Te uniwersalne, ponadczasowe doświadczenia są warte wykorzystania jako stymulatory w rozwoju zawodowym  współczesnej młodzieży.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
Contributors
References
  • Czarnecki K. (2008). Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa. Sosnowiec.
  • Dewey J. (2006). Szkoła i dziecko. Warszawa.
  • Furmanek W. (2014). Humanistyczna pedagogika pracy. Rzeszów.
  • Kwiatkowski S., Bogaj A., Baraniak B. (2007). Pedagogika pracy. Warszawa.
  • Nowacki T. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Warszawa–Radom.
  • Rowid H. (1926). Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. Warszawa.
  • Rowid H. (1958). Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. Warszawa.
  • Szumski A. (1977). W walce o postępową szkołę. Rzecz o Henryku Rowidzie. Warszawa.
  • Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz.
  • Wołk Z. (2009). Kultura pracy. Etyka i kariera zawodowa. Radom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.