PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Autorytety medialne – starcie czy wsparcie (?) autorytetów realnych współczesnej młodzieży

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od zarania dziejów ludzkość uznawała autorytety i potrzebowała ich istnienia. Jest to najważniejszy filar życia społecznego oraz nieodzowny element sukcesu jakiejkolwiek aktywności, zwłaszcza w wychowaniu i edukacji. Obecnie trwa dyskusja na temat „współczesnych autorytetów”. W czasach daleko idących zmian społecznych jego rola również się zmieniła. Coraz częściej dyskutuje się o problemie upadku autorytetów społecznych. Tradycyjne autorytety: rodzice, nauczyciele czy wybitne osobistości przestrzeni publicznej, zostają zastąpieni przez tzw. idoli, których popularność w naszym kraju wzrasta. Niniejszy artykuł jest próbą odsłonięcia esencji fenomenu medializacji życia, podczas gdy tradycyjne autorytety są zastępowane przez „autorytety – idole medialni”. Celem teoretycznych rozważań i empirycznej wiedzy w niniejszym artykule było ustalenie roli autorytetów medialnych w życiu dzisiejszej młodzieży i połączenie jej z rolą prawdziwych autorytetów.
EN
Authority shall be accompanied by humanity since the dawn of time. It is the one of the pillars of social life and prerequisite for the success of any of the activities, especially in the upbringing and education. Currently, there is a discussion on “contemporary authority”. In times of far-reaching social changes its role has been changing too. More and more often the issue of collapse of social authorities is discussed. The traditional authorities: parents, teachers or the outstanding personalities of public space shall be replaced by the so-called idols, whose period in our country is experiencing full growth. The article is an attempt to expose the essence of the phenomenon of mediatization of life when increasingly traditional authorities are replacing by “authorities – media idols”. The purpose of such theoretical considerations and empirical knowledge was the essence of the role of media authority in the lives of today’s youth and matching it with the role of the real authority.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
Contributors
References
 • Arendt H. (1994). Co to jest autorytet. W: H. Arendt (red.). Między czasem minionym a przyszłym. Tłum. M. Godyń, W. Madej. Warszawa.
 • Chlewiński Z. (1997). Kryzys autorytetu?. „Ethos” 1.
 • Iłowiecki M. (2012). Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach. Lublin.
 • Jarmoszko S. (2010). Autorytet kontrowersje i aksjomaty. Warszawa.
 • Jaroszynski J. (2010). Edukacja medialna w kontekście roli autorytetów moralnych w życiu społecznym. Warszawa.
 • Łysiak W. (2011). Satynowy magik. Warszawa.
 • Nowosielska P. (2002). Idol zabiega o fana. „Przegląd” 25.11.2002.
 • Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Patzlaff R. (2008). Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Kraków.
 • Raczkowska J. (1999). Kłopoty z autorytetem. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1, wkładka.
 • Stach R. (1998). Autorytet i przywództwo. W: W. Szewczuk (red.). Encyklopedia psychologii. Warszawa.
 • Śliwerski B. (2001). Autorytety w pedagogice. W: Wielka Encyklopedia PWN. T. 2. Warszawa.
 • Very A. (1998). Wychowanie rodzinne. W: M. Debesse, G. Mialgaret (red.). Rozprawy o wychowaniu. T. 1. Warszawa.
 • Więckowska E. (2009). Czym jest autorytet?. W: M. Bednarska (red.). O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu. Toruń.
 • Żebrowska M., Łuczyńska B. (1996). Problem autorytetu rodziców w świetle badań nad nieletnimi z zakładów wychowawczych i poprawczych. „Psychologia Wychowawcza” 4, s. 382.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.