PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Przejawy niedostosowania społecznego u podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the problems concerning the child’s functioning in the situation of a dysfunction in the sphere of relationships with parents. In the sphere of existing relationships the analysis of ties and attachment, which have influenced the shape of contemporary social practice in the area of care, education, and children’s therapy, has been taken into account. The author focuses on seeking the causes which hamper the normal bond (t of the child with his/her parents who are unable to exercise the educational-care function. The studies cover children who, by the ruling of the court, are under the foster care system. The aim of the studies was to identify the problem behaviors of children in care of “Children’s Home [orphanage-type center] at the moment of their arrival at the facility. The collected and described empirical material will inspire counselors/supervisors to analyze in depth the personal problems of children in their care and to seek the strategy for dealing with educational difficulties, and build a safe bond between the child and the counselor.
PL
Podjęta w tekście problematyka dotyczy funkcjonowania dziecka w sytuacji nieprawidłowych relacji z rodzicami. Uwzględniono analizę więzi i przywiązania, które wywierają istotny wpływ na kształt współczesnej praktyki społecznej w zakresie wychowania, terapii dzieci i opieki nad nimi. Skoncentrowano się na poszukiwaniu przyczyn zakłócających prawidłową więź dziecka z rodzicami, którzy nie są w stanie sprawować funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Badaniami objęto dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu korzystają z pieczy zastępczej. Celem była próba rozpoznania zachowań problemowych podopiecznych „Domów dla Dzieci” w momencie ich przybycia do placówki. Zebrany i opisany materiał empiryczny będzie inspirował wychowawców do pogłębionej analizy problemów osobistych wychowanków i poszukiwania strategii radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz budowania bezpiecznej więzi między dzieckiem a opiekunem.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
  • Achenbach M. T., Edelbrock C., 1978, The classification of child psychopathology: A Review and Analysis of Empirical Efforts. “Psychological Bulletin”, nr 85, 1275−130.
  • Bowlby J., 2007, Przywiązanie. Warszawa, PWN.
  • Kazdin E. A., Weisz J. R., 2006, Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Levine I., 1996, Preventing violence among youth. “American Journal of Orthopsychiatry”, no 66, 320−322.
  • Lewis D., 1990, Neuropsychiatric and experiential correlates of violent juvenile delinquency. “Neuropsychology Review”, vol. 1.
  • National Research Council, 1993, Understanding and preventing violence. Washington, DC., National Academy Press.
  • Pervin L. A., John O. P.,2002, Osobowość. Teoria i badania. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Siemaszko A., 1993, Granice tolerancji. Warszawa, PWN.
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2015, poz. 332).
  • Wolańczyk T., 2002, Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa, Akademia Medyczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.