PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Wejście do zawodu oraz rozwój zawodowy nauczyciela – perspektywa międzynarodowa i polska

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst oparty jest przede wszystkim na badaniu TALIS 2013 i składa się z 3 części. W pierwszej, mającej charakter metodologiczny, poddano analizie związek opinii i deklaracji nauczycieli, którzy wypełnili kwestionariusze ankiety (na ogół on-line), z aprobatą społeczną; w drugiej syntetycznie przedstawiono problematykę wejścia do zawodu nauczycielskiego; trzeciej opisano najważniejsze aspekty rozwoju zawodowego nauczyciela w świetle analizowanych badań.
EN
This text primarily draws from TALIS 2013 and is divided into three main parts. The first one deals with the methodology employed, leading to an analysis of the relationship between teacher’s opinions and social desirability as revealed by responses to on-line questionnaires. Problems associated with entry to the teaching profession are briefly presented in the second part. Part three reflects on main aspects of teacher’s professional development in the light of the survey analysis.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Asia Society, 2010, Teacher Professional Development: International Practices [pozyskano z: http://asiasociety.org/education/learning-world/teacher-professional, dostęp: 10.11.2015].
 • Bandura A., 1994, Self-efficacy. W: V. S. Ramachaudran (red.), Encyclopedia of Human Behaviour, t. 4. Nowy Jork, Academic Press.
 • Dróżka W., 2004, Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • European Commission, 2010, Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers: a handbook for policymakers. Bruksela.
 • Hernik K. (red.), 2015, Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013. Warszawa, IBE [pozyskano z: http://www.eduentuzjasci.pl/badania.html, dostęp: 11.10.2015].
 • Hobson A. J., Ashby P., Malderez A., Tomlinson P. D., 2009, Mentoring beginning teachers: What we know and what we don’t. “Teaching and Teacher Education”, 25(1) [pozyskano z: http://www.ore.edu.pl, dostęp: 11.10.2015].
 • OECD, 2005, Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, Education and Training Policy. Paryż, OECD Publishing [pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264018044-en, dostęp: 18.10.2015].
 • OECD, 2009, Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS. Paryż, OECD Publishing [pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264072992-en, dostęp: 15.10.2015].
 • OECD, 2014, TALIS 2013 Results. An International Perspective on Teaching and Learning. Paryż, OECD Publishing [pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en, dostęp: 16.10.2015].
 • Piwowarski R., Krawczyk M., 2009, TALIS. Nauczanie – Wyniki Badań 2008. Polska na tle międzynarodowym. Warszawa, IBE [pozyskano z: http://www.eduentuzjasci.pl/badania.html, dostęp: 10.10.2015].
 • Piwowarski R., 2015, Rozwój zawodowy nauczycieli. W: K. Hernik (red.), Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 [pozyskano z: http://www.eduentuzjasci.pl/badania.html, dostęp: 11.10.2015].
 • Strong M., 2009, Effective Induction and Mentoring: Assessing the Evidence. Nowy Jork, Teachers College Press.
 • Vijver van de F. J., He J., 2014, Report on Social Desirability, Midpoint and Extreme Responding in TALIS 2013. “OECD Education Working Papers”, nr 107, OECD Publishing.
 • Żylicz P., Malinowska D., 2012, Przygotowanie polskich eksperymentalnych wersji skal samoopisowych dla nauczycieli wraz z badaniem pilotażowym. Warszawa, Instytut Rozwoju Biznesu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.