PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Zarządzanie czasem przez nauczycieli

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca zawodowa nauczycieli wymaga wprowadzania zasad dobrej organizacji czasu. Jest to szczególnie ważne obecnie, w rzeczywistości wymagającej pośpiechu i realizacji przez nauczycieli wielu zadań oraz pełnienia różnych ról społecznych. W artykule zostały omówione czynniki ułatwiające i utrudniające gospodarowanie czasem, a także techniki i wskazówki, które mogą pomóc pedagogom w zarządzaniu czasem na lekcji i poza nią. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętności planowania, przenoszenia obowiązków na innych, dobrej organizacji, kierowania pracą i kontrolowania jej przebiegu. Efektywne zarządzanie sobą i zadaniami w czasie wiąże się z posiadaniem takich cech osobowości, jak: systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność i wiele innych. Złe gospodarowanie czasem może prowadzić do stresu, przemęczenia, poczucia małej skuteczności, niskiej samooceny, obniżenia satysfakcji z pracy, wypalenia zawodowego, chorób.
EN
Professional work of teachers requires the introduction of the principles of good time management. This is particularly important now, in fact, characterized by urgency and the necessity of implementation by teachers of many tasks and perform different social roles. The article discusses the factors facilitating and inhibiting time management. Described techniques and tips that can help educators gain better time management in class and beyond. Particular attention was paid to the skills of planning, delegation of responsibilities, good organization, guide the work and control its course. Effective self-management tasks and time associated with having personality traits as orderliness, perseverance, responsibility, and many others. Bad time management can lead to stress, fatigue, feeling of low efficiency, low self-esteem, lower job satisfaction, burnout, illness.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Arends R.I., 1994, Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP.
 • Bartkowicz Z., 2007, Nauczyciel kompetentny w perspektywie deontologicznej. W: Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.), Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Boyd D., Bee H., 2008, Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Brzezińska A. I., 2013, Jak przebiega rozwój człowieka?, W: A. I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Chandler S., 2013, Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespełnionymi obietnicami i odkładaniem spraw na później. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Clayton M., 2011, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania. Warszawa, Wydawnictwo Samo Sedno.
 • Drucker P. F., 2006, Jak zarządzać samym sobą. W: Zarządzanie samym sobą. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Dworakowska B., 2008, Jak wykorzystać czas? Warszawa, WSiP.
 • Fołtyn H., 2012, Czas w życiu i pracy. Warszawa, Wydawnictwo KeyText.
 • Forsyth P., 2004, Efektywne zarządzanie czasem. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Gurba E., 2005, Wczesna dorosłość.W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heppell M., 2013, Jak zaoszczędzić godzinę dziennie. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Heussen B., 2004, Zarządzanie czasem prawników. Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Olejnik M., 2005, Średnia dorosłość. Wiek średni. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pull H., 2006, 150 twarzy stresu. Rozpoznać źródła stresu, przejąć nad nim kontrolę i… zmienić w sprzymierzeńca. Warszawa, Klub dla Ciebie.
 • Seiwert L., Woeltje H., 2012, Efektywne zarządzanie czasem. Warszawa, APN Promise.
 • Tracy B., 2013, Zarządzanie czasem. Warszawa, Wydawnictwo Muza.
 • Tyler D. A., 2004, Zarządzanie czasem. Warszawa, Wydawnictwo Petit.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.