PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Dysleksja. Czy taki diabeł straszny, jak go malują?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest przeglądem badań dotyczących świadomości zjawiska dysleksji w Polsce. Zawiera podstawowe informacje o dysleksji, które powinien znać każdy nauczyciel (pojęcie, symptomy, diagnozowanie, system pomocy terapeutycznej). Przybliża aktualne problemy i bariery związane z tym zaburzeniem. Podkreśla konieczność pozytywnych zmian w poglądach, opiniach społecznych na temat dysleksji oraz postawach wobec niej.
EN
The article contains a review of research concerning the awareness of the phenomenon of dyslexia in Poland. It presents basic information about dyslexia which every teacher should have knowledge of (concept, symptoms, diagnosis, therapeutic aid system). It focuses on current problems and barriers associated with this disorder. The article also emphasises the need for positive changes in views, public opinions concerning this phenomenon and in attitudes towards dyslexia.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • American Psychiatric Associatiation, 2013, DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Waszyngton DC–Londyn, 66-73.
 • Badania świadomości problemu dysleksji w Polsce przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu „EMBED Dysleksja – Dobre Praktyki”(Embedding Dyslexia – Responsive Practice in Lifelong Learning, 2010 [pozyskano z: http://www.embeddyslexia.eu, dostęp: 11.11.2015].
 • Bogdanowicz M., 1995, Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. „Psychologia Wychowawcza”, nr 3, 216–233.
 • Bogdanowicz M., 1996, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. „Psychologia Wychowawcza”, nr 1, 13–23.
 • Bogdanowicz M., 2005, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M., 2007, Świadomość dysleksji w Polsce – badania porównawcze. W: M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja problem znany czy nieznany? Lublin, Wydawnictwo UMCS, 13–36.
 • Bogdanowicz M., 2008, Model diagnozowania dysleksji rozwojowej. „Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji”, nr sygnalny, 7–12.
 • Bogdanowicz M., 2011a, Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów rozpoczynających naukę w II, III klasie. Gdynia, Wydawnictwo Operon.
 • Bogdanowicz M., 2011b, Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii – Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M., Adryjanek A., 2005, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdańsk, Wydawnictwo Operon.
 • Bogdanowicz M., Czabaj, R., Bućko A., 2008a, Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową. Gdynia, Wydawnictwo Operon.
 • Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M., 2008b, Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M., 2009, Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich. Bateria-8. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M., 2010, Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria-5/6. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., 2007, Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Gdańsk, Wydawnictwo Operon.
 • CKE, Sprawdzian 2015 [pozyskano z: https://www.cke.edu.pl/sprawdzian/wyniki/, dostęp: 03.11.2015].
 • Europejskie Towarzystwo Dysleksji (European Dyslexia Association), 2007, definicja terminu „dysleksja” [pozyskano z: http://www.dyslexia.eu.com/whatisdyslexia.htm, dostęp: 05.10.2015].
 • Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E., 2006, Skala Gotowości Szkolnej [pozyskano z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/172/Skala+Gotowo%C5%9Bci+Szkolnej+%28SGS%29_podr%C4%99cznik.pdf, dostęp: 09.10.2015].
 • Kowaluk M., 2003, Stan wiedzy nauczycieli na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 379–387.
 • Kowaluk M., 2012, O krok od bezradności, czyli nauczyciel wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala (red.), Wychowawcza rola szkoły. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 249–269.
 • Krasowicz-Kupis G., 2008, Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lyon G. R., Fletcher J. M., Barnes M. C., 2003, Learning disabilities. W: E. J. Mash, R. A. Barkley (red.), Child psychopathology. Nowy Jork, Guilford Press, 520–586.
 • Łockiewicz M., Bogdanowicz K. M., 2013, Dysleksja u osób dorosłych. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Makarewicz R., 1999, Nauczyciele wobec dysleksji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2, 21–24.
 • Tomaszewska A., 2001, Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Wearmouth J., Reid G., 2008, Ocena i planowanie nauczania oraz nauki. W: J. Wearmouth, G. Reid (red.), Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk, GWP, 211–233.
 • Wejner T., 2008, Uczniowie z dysleksją rozwojową na sprawdzianie w roku szkolnym 2007/2008. „Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji”, nr specjalny, 29–31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.