PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Ocena warunków higienicznych i zdrowotnych w szkołach i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie województwa lubelskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 1983 placówek nauczania i wychowania. Kontrole wykazały, że 101 (5,1%) funkcjonowało w  budynkach w złym stanie technicznym, 27 (1,4%) w złym stanie higieniczno-sanitarnym i 33 (1,7%) w złym stanie zarówno technicznym, jak i higieniczno-sanitarnym. Podczas kontroli sanitarnych w 7 placówkach stwierdzono brak ciepłej wody, a w 4 placówkach – brak środków do utrzymania higieny osobistej. W 90 placówkach zauważono niezachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych.
EN
In 2014, the State Sanitary Inspection inspected 1,983 schools and childcare centers. 101 (5.1%) among them operated in buildings in poor technical condition, 27 (1.4%) in poor sanitary condition and 33 (1.7%) in poor both technical and sanitary condition. Inspections in 7 schools revealed no hot water, in another 4 – no articles for personal hygiene. Lack of sanitation standards has been observed in 90 schools and childcare centers.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
author
References
 • Boczkowska M., 2015, Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • D’Anci K. E., Konstant F, Rosenberg I. H., 2006, Hydration and cognitive function in children “Nutrition Reviews”, 64, 457–64, DOI: http://dxdoiorg/101111/j1753-48872006tb00176x.
 • Główny Inspektorat Sanitarny, 2014, Stan sanitarny kraju w roku 2014, 149–151 [pozyskano z: http://gisgovpl/images/kafelki/stan_sanitarny_krajupdf, dostęp: 15062015].
 • Mazur J, 2015, Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, 123. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka.
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Środowiska, 2015, Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne. Warszawa.
 • Osiński W., 1998, Aktywność fizyczna ucznia – znaczenie i potrzeby, W: J. Kopczyńska-Sikorska, B. Ignar-Golinowska (red.), Wybrane problemy zdrowotne i higieniczne populacji w wieku rozwojowym „Problemy Higieny – Zagadnienia Higieniczne Środowiska Szkolnego”, nr 58, 64. Warszawa, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Higieniczne.
 • Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi, 2014, Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego [pozyskano z: http://wwwpislodzpl/data/other/ ocena_stanu_sanitarnego_woj_lodz_2014pdf, dostęp: 15062015].
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Norma PN-EN 1729-1: 2007. Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonale, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, 2014, Stan sanitarno-higieniczny województwie warmińsko-mazurskiego w roku 2014 [pozyskano z: http://wsseolsztynpl/pliki/raporty/Raport_2014_Olsztynpdf, dostęp: 15062015].
 • Wąsowska E, 2000, Stanowisko pracy ucznia „Problemy Higieny – Zagadnienia Higieniczne Środowiska Szkolnego”, nr-y 66, 62 Warszawa, Polskie Towarzystwo Higieniczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.