PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Związek poczucia koherencji z system wartości u osób z zaburzeniami odżywiania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących związku między poczuciem koherencji a systemem wartości u osób z zaburzeniami odżywiania. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego oraz Portretowy Kwestionariusz Wartości (PVQ-R2) Schwartza. Przebadano dwie grupy: osoby z zaburzeniami odżywiania i ludzi zdrowych. Istotne zróżnicowanie wystąpiło we wszystkich wymiarach i wyniku ogólnym poczucia koherencji, a także w systemie wartości. Przeprowadzone analizy potwierdziły częściowo przyjęte hipotezy dotyczące związku poczucia koherencji z systemem wartości u badanych osób. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę badań dotyczących relacji między analizowanymi zmiennymi z uwzględnieniem postaci zaburzeń odżywiania.
EN
The article presents results of studies on the relations between the sense of coherence and the system of values in people with eating disorders. The study makes use of the Life Orientation Questionnaire (SOC-29) by Antonovsky and the Portrait Value Questionnaire (PVQ-R2) by Schwartz. The studies were conducted in groups of people with eating disorders and healthy ones. Significant differentiation occurred in all dimensions and the general result of the sense of coherence and the system of values. The analyses partially confirmed the hypothetical assumptions concerning the relation between the sense of coherence and the system of values in the studied people. The obtained results can provide the basis of studies concerning the relation between the analyzed variables and the forms of eating disorders.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • American Psychiatric Association., 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. APA, Washington DC.
 • Antonovsky A., 2005, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Wydawnictwo IPN.
 • Brzozowski P., 2002, Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza. „Roczniki Psychologiczne”, nr 5, 27–52.
 • Brzozowski P., 2007, Wzorcowa hierarchia wartości: Polska, Europejska czy Uniwersalna?. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Cieciuch, J., 2010, Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferowanymi wartościami. „Kwartalnik Naukowy”, nr 2, 25–38.
 • Dunajska A., Sobieszańska S., Rabe-Jabłońska J., 2002, Psychoterapia pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Podstawy teoretyczne, cele, metody. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży”, nr 1/2, 154–167.
 • Kaplan H. I., Sadock B. J., Sadock V. A., 2004, Psychiatria kliniczna. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.
 • Kucharska K., Wilkos E., 2016, Zaburzenia odżywiania. W: M. Jarema (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa, Wydawnictwo PZWL.
 • Pilch I., 2012, Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011. „Preferencje Polityczne”, nr 3, 127–148.
 • Rabe-Jabłońska J., Pawełczyk T., Żechowski C., Jarema M., 2008, Standardy leczenia zaburzeń odżywiania. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, nr 8/1, 20–40.
 • Schwartz S. H., Sagie G., 2000, Value consensus and importance: a cross-national study. “Journal of Cross-Cultural Psychology”, nr 31, 465–497.
 • Schwartz S. H., 2006, Basic human values: theory, measurement and applications. “Revue Française de Sociologie”, nr 47, 249–288.
 • Wiatrowska A., 2009, Jakość życia w zaburzeniach odżywiania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wiatrowska A., 2015, Przestrzeń rodzinna w etiologii zaburzeń odżywiania u dzieci. W: T. Parczewska (red.), Przestrzenie dziecka i dzieciństwa wielość perspektyw i znaczeń. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wiatrowska A., 2016a, A hierarchy of values of people with eating disorders, “Людинознавчі студії. Серія Педагогіка”, nr 3/35, 64–73.
 • Wiatrowska A., 2016b, The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa. W: M. Chepil, A. Żukowska, O. Karpenko (red.), In the sphere of education and artistic work. Drohobycz, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.