PL EN


2016 | 35 | 4 |
Article title

Wkład Wielkopolan Wschodnich w rozwój oświaty w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane przypadki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Every region of Poland can be proud of various respectable figures who in the special way made a contribution to the local community, as well as became known in the whole territory of Poland. They made a contribution in different fields including educational one. It cannot be a surprise that Eastern Wielkopolska can also boast about the individualities who in the first half of the 20th century influenced significantly the shape of Polish education. Those people were: Wanda Haberkantówna, Stefania Sempołowska, Sławomir Czerwiński and Władysław Przanowski.
PL
Każdy region Polski może się pochwalić wieloma zacnymi postaciami, które w sposób szczególny zasłużyły się zarówno społeczności lokalnej, jak i zaistniały na arenie choćby ogólnopolskiej. Wyróżniły się one w różnych dziedzinach, w tym również oświatowej. Również Wielkopolska Wschodnia może się poszczycić takimi postaciami, które w pierwszej połowie XX wieku miały istotny wpływ na kształtowanie oblicza polskiej oświaty i szkolnictwa. Tymi postaciami byli: Wanda Haberkantówna, Stefania Sempołowska, Sławomir Czerwiński i Władysław Przanowski.
Year
Volume
35
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-22
Contributors
author
References
 • Ambroziewicz W., 1960, Władysław Przanowski (życie i działalność). „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1.
 • Encyklopedia PWN, 1987, Warszawa.
 • Gołdyn P., 2012, Haberkantówna Wanda. W: Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej. Konin, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Gołdyn P., 2013, Sławomir Czerwiński (1885–1931). Minister oświaty, przyjaciel Kalisza. Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki.
 • Gołdyn P., 2014, Echa prasowe aktywności ministrów Bułgarii, Szwecji i Węgier odwiedzających Polskę w 1935 r. „Biuletyn Historii Wychowania”, t. 31.
 • Jędrzejewicz J., 1972, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism. Londyn.
 • Konarska B., 1960–1961, Haberkantówna Wanda (1871–1930). W: Polski słownik biograficzny, t. 9. Kraków, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
 • Konarski S., 1984, Przanowski Władysław. W: Polski słownik biograficzny, t. 28. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
 • Michalski S., 1973, Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Pacholczykowa A., 1995–1996, Sempołowska Aniela Stefania. W: Polski słownik biograficzny, t. 36. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
 • Racinowski D., 2013, Stefania Sempołowska (1869–1944) – nauczycielka, wychowawczyni, działaczka społeczna, pisarka. „Koniński Kurier Oświatowy”, nr 2.
 • Rogowska-Doroszewska J., 1959, Stefania Sempołowska: wspomnienia. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Szulc E., 1989, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., 1981, Stefania Sempołowska. Warszawa, Iskry.
 • Witkowska H., Romanowska L., 1935, Wanda Haberkantówna (nauczycielka). Kraków, skł. gł. „Dom Książki Polskiej”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_4_161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.