PL EN


2016 | 35 | 4 |
Article title

Tadeusz Joteyko – muzyk, kompozytor, pedagog

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tadeusz Joteyko to polski kompozytor, dyrygent chórów i pedagog. Z jego życia i muzycznej twórczości wyłania się postać gorącego patrioty. Podkreślając narodowy charakter swoich utworów, Joteyko nawiązywał do polskiej tematyki historycznej. Przyglądając się działalności pedagogicznej T. Joteyki, należy podkreślić, że najistotniejszą rolę dla niego odgrywało powszechne wychowanie muzyczne. Jego głównym celem było zaś umuzykalnienie młodzieży przez szeroko rozumianą percepcję muzyki. Tadeusz Joteyko to także organizator życia muzycznego – jego popularyzator. Wielki orędownik stymulującej roli kultury w życiu społeczeństwa polskiego.
EN
Tadeusz Joteyko is a Polish composer, conductor and pedagogue. From his work we can assume that he is a great patriot. He puts great emphasis on nationality in his works and connects it with historical events. Taking closer look on his pedagogic work, we can state a thesis that for this author the most important is common music education. His main goal was teaching youth music through music perception. But Tadeusz Joteyko is also an organiser and popularizer of musical life, a great promoter of stymulating role of culture in Polish society. One should also state that the literature on the subject is very limited. Information comes mainly fromthe 20th century, quite a lot of them come from musical or pedagogical magazines from that period.
Year
Volume
35
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-22
Contributors
References
 • Chechl Z., 1993, Joteyko Tadeusz. W: E. Dziembowska (red.), Encyklopedia muzyczna PWM, T. HIJ. Część biograficzna. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 511–513.
 • Chyła-Szypułowa I., 2013, Kompendium edukacji muzycznej. Kielce, Wydawnictwo UH-P Jana Kochanowskiego.
 • Helman Z., 2013, Między romantyzmem a nową muzyką, t. 6. Warszawa, Wydawnictwo Sutkowski Edition Warsaw.
 • Jankowski W., 1970, Wychowanie muzyczne w szkole ogólnokształcącej. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Joteyko T., 1916, Historia muzyki polskiej i powszechnej w zarysie. Warszawa, wydawnictwo M. Arcta.
 • Joteyko T. i in., 1916a, Ulubione pieśni. Śpiewnik dla młodzieży na cztery głosy mieszane. Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolfa.
 • Joteyko T. i in., 1924, Problemat nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących. Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolfa.
 • Joteyko T., 1924, Szkice morskie. „Muzyka”, nr 1, 39.
 • Joteyko T., 1925, Trybuna artystów. O moim „Zygmuncie Auguście” słów kilka. „Muzyka”, nr 10, 42.
 • Joteyko T., 1926, Przyczyny naszej niemuzykalności. „Muzyka”, nr 4, 128–157.
 • Joteyko T., 1930, Wychowanie estetyczne. „Muzyka w Szkole”, nr 5, 102.
 • Joteyko T., 1931, Muzyka w szkole, jako czynnik kultury narodowej. „Muzyka w Szkole”, nr 6, 129.
 • Joteyko T., 1934, Józef Elsner. Warszawa, Nakładem Stowarzyszenia Pisarzy i Krytyków Muzycznych.
 • Konieczna S., 2014, Profesor Józefa Joteyko – neurolog rozwojowy, psycholog, pedagog przełomu XIX i XX wieku. „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” [3], opublikowano: http://www.pomost.net.pl/tom_23/konieczna.pdf [dostęp: 11.02.2016].
 • Krasińska I., 2015, Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864–1914. Radom, Radomskie Towarzystwo Naukowe.
 • Lasocki J. K., Powroźniak J., 1970, Wychowanie muzyczne w szkole. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 • Lipkowski O., 1968, Józefa Joteyko. Życie i działalność. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Podwieczorek w Bagateli., 1916, „Kurier Warszawski”, nr 159, 2.
 • Przychodzińska M., 1989, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Przychodzińska-Kaciczak M., 1987, Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Starczewski F., 1933, Tadeusz Joteyko. „Śpiewak”, nr 1, 7.
 • Szypułowa I., 1994, Pieśń szkolna. Jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku. Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 • Tabaka A., Błachowicz M., Życie Kalisza. Z miłości nie tylko do muzyki, opublikowano: http://zyciekalisza.pl/index.php?str=82&id=164359 [dostęp: 11.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_4_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.