PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Czas wolny jako jeden z wymiarów życia codziennego dzieci mieszkających w Polsce i w Portugalii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie doświadczeń dzieci polskich i portugalskich w wieku wczesnoszkolnym dotyczących sposobów spędzania czasu wolnego po zajęciach w szkole. Liczne badania ukazują kurczenie się czasu wolnego w rodzinach oraz tendencję do coraz rzadszego przebywania na zewnątrz, w otoczeniu przyrody. Wielu badaczy na całym świecie dostrzega, iż media elektroniczne wypełniają nie tylko czas wolny dziecka, ale również czas zajęć obowiązkowych. Podjęta problematyka rzuca światło na współczesne tendencje związane z problematyką czasu wolnego.
EN
The objective of this article is to demonstrate the experiences of Polish and Portuguese children at an early-school age connected with the ways of spending their spare time after completing their daily school curriculum. Numerous research projects indicate the shrinking of spare time in families and the tendency to spend less and less time outdoors, in natural surroundings. Many researchers around the world have noticed that electronic media fill up not only the spare time of children, but are also used during classes. The issue at hand sheds light on the contemporary trends associated with the issue of spare time.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Bańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Buber M., 1968, Wychowanie, „Znak” 166 (4) , 447–449.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., 1992, Czas wolny – czasem konsumpcji? Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Czerepaniak- Walczak M., 2007, Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 219–236.
 • Durozoi G., Roussel A., 1997, Filozofia: słownik: pojęcia, postacie, problemy. Warszawa, WSiP.
 • Gagacka M., 2007, Czas wolny studentów – preferencje i uwarunkowania. W: K. Ciżkowicz, M. Sobczak (red.), Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSG.
 • Grochociński M., 1980, Rodzina a czas wolny. Gdańsk, KAW.
 • Herzfeld M., 2004, Antropologia: praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Jaklewicz H., 2009, O kulturowej zmienności wzorów relacji z dzieckiem. W: M. Ejsmond, B. Kosmalska, M. Mendel (red.), Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 144–148.
 • Kazimierczak M., 2007, Czas wolny w etycznej perspektywie. W: K. Ciżkowicz, M. Sobczak (red.), Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSG, 15–21.
 • Kita B., 2003, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów. Kraków, Wydawnictwo Rabid.
 • Klein S., 2009, Czas: przewodnik użytkownika. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B.
 • Louv R., 2008, Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill, Algonquin Books.
 • Louv R., 2014, Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa, Wydawnictwo Relacja.
 • Łukaszewicz R., 1995, Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław, Wydawnictwo UWr.
 • Maciejewska-Mroczek E., 2012, Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka. Kraków, TAiWPN Universitas.
 • Malorny I., 2010, Zjawisko atomizacji społecznej i moralnej w obszarze współczesnych działań pedagogicznych. W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź, Wydawnictwo UŁ, 479–490.
 • Osek E., 2009, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Pabian B., Z problemów czasu wolnego współczesnej polskiej rodziny. W: W. Muszyński (red.), Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 337–349.
 • Przecławski K., 1993, Czas wolny dzieci i młodzieży. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, 75–77.
 • Schütz A., 2008, O wielości światów. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Smolińska-Theiss B., 2014, Dzieciństwo jako status społeczny: edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Szpet G., 2013, Wewnętrzna forma słowa. Gdańsk, Wydawnictwo UG.
 • Tischner J., 1989, Fenomenologia. W: J. Tischner (red.), Filozofia współczesna. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Truszkowska-Wojtkowiak M., 2012, Fenomen czasu wolnego. Gdańsk, Harmonia Universalis.
 • Tyszkowa M., 1988, Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia, W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 44–79.
 • Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 1995, Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.
 • Yi-Fu T., 1987, Przestrzeń i miejsce. Warszawa, PIW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.