PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Nowe media w szkole podstawowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rozważań teoretycznych, jak również wyników badań dotyczących funkcjonowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie szkoły podstawowej. Autorka zaprezentuje charakterystykę współczesnego ucznia i nauczyciela oraz omówi model wdrażania nowych technologii do procesu edukacyjnego. Analiza porównawcza, będąca wynikiem badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych województwa lubelskiego, zobrazuje stan rzeczywisty funkcjonowania narzędzi TIK w lubelskich szkołach podstawowych usytuowanych w mieście i na wsi.
EN
This article presents theoretical considerations as well as the results of the research concerning the functioning of ICT at the primary school level.It includes the characteristics of the modern student and teacher.We will discuss the model of implementing new technologies into the educational process.The comparative analysis presented here, which is the result of research conducted in primary schools in the Lublin province, clearly shows the actual state of how the use of ICT looks like in primary schools located in Lublin itself as well as in rural areas of the province.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
author
References
  • Baron-Polańczyk E., 2012, Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystania ICT.W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Nowe media w edukacji. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Furmanek W., 1999, Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
  • Hojnacki L., 2013a, Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej. Dlaczego i jak – wprowadzenie. W: P. Plichta, J. Pyżalski (red.), Wychowanie i kształtowanie w erze cyfrowej. Łódź, Regionalne Centrum Polityki Społecznej.
  • Hojnacki L.(red.), 2013b, Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu – poradnik dla edukatorów. Warszawa, Think Global.
  • Jędrzejko M., Morańska D., 2013, Pułapki współczesności, część I: Cyfrowi tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych. Dąbrowa Górnicza–Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
  • Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, opublikowano: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20 Immigrants%20-%20Part1.pdf [dostęp: 25.08.2015].
  • Puentedura R. R., 2014, SAMR.A contextualized introduction, opublikowano: http:// www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2014/01/15/SAMRABriefContextual-izedIntroduction.pdf [dostęp: 19.08.2015].
  • Sysło M. M., 2009, E-learning w szkole, „E-mentor”, nr 1 (28) opublikowano: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/611[dostęp: 26.08.2015].
  • Wrońska M., 2012, Nowoczesność wieloznaczna edukacji współczesnego adolescenta – wieloznaczność nowoczesna pracy nauczyciela. W: W. Skrzydlewski (red.), Media–edukacja–kultura: w stronę edukacji medialnej. Poznań, Wydawnictwo UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.