PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Szkoła w społeczeństwie wiedzy – perspektywa ontodydaktyczna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę nakreślenia wizji modelu procesu kształcenia zgodnego z wymaganiami społeczeństwa informacyjnego, ewoluującego w kierunku społeczeństwa wiedzy, a nawet mądrości. Narrację skoncentrowano wokół pytania fundamentalnego postawionego z perspektywy ontodydaktycznej: „Czego uczyć, jakimi treściami wypełniać programy nauczania?”. Podniesiono temat przykładowych ontodydaktycznych dylematów związanych z obserwowanym przeciążenia informacyjnym młodego pokolenia. Wskazano na rangę kompetencji informacyjnych w dobie przemian oraz określono szereg strategii psychodydaktycznych niezbędnych w kreowaniu tytułowej szkoły w społeczeństwie wiedzy. Ponadto przedstawiono wyimek z badań longitudinalnych dotyczących trudnych treści w procesie kształcenia.
EN
School education needs to be changed, because schoolchildren nowadays are not as they used to be in the past. Their childhood and the surrounding world are different and these factors are changing much quicker and more intensively than the schools. In such a way we must deal with the cognitive competences of pupils (their school achievements, understand¬ing processes, thinking and problem-solving).A question needs to be asked – what should be evaluated: knowledge and skills or rather values, beliefs and attitudes?Should we pay more attention to how the pupil is changing during the learning process, to (what is happening now) what he or she knows or, even more often, what does he or she not know.A new education model should create a society of knowledge or even a society of wisdom – lead to creative, prospective and innovative education, appreciating activity, creativity and subjectivity of the pupils.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Bauman Z., 2011, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Borawska-Kalbarczyk K., 2014, Młodzież jako odbiorca i użytkownik informacji w perspektywie zmian w edukacji. W: A. Karpińska, M. Zińczuk (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Borawska-Kalbarczyk K., 2014b, Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Carr N., 2013, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice, Wydawnictwo Onepress.
 • European Commission, 2006, Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report Based on Indicators and Benchmarks, SEC (2006) 639 [dostęp: 16.05.2016].
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 • Gurnik G., 2006, Szkoła szans. Warszawa, IBE.
 • Jakubczyk J., 2004, Wymarzona strategia? „Forum Akademickie”, nr 11, 42–43.
 • Karpińska A., 2013, Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.
 • Karpińska A., 2014, Obszary trudności w kształceniu gimnazjalnym – refleksja ontodydaktyczna. W: J. Grzesiak (red.), Ewaluacja poprawy jakości kształcenia. Kalisz–Konin, WPA – PWSZ.
 • Karpińska A., 2015a, Ontodydaktyczny wymiar trudności i niepowodzeń szkolnych z perspektywy społeczeństwa wiedzy i mądrości. W: J. Marszałek-Kawa (red.), Od pedagogiki do polityki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Karpińska A., 2015b, Trudności i niepowodzenia szkolne z perspektywy społeczeństwa wiedzy i mądrości. W: M. Zymomrya (red.), Pracja – formuła uspichu. Drohobycz, oficyna Poswit.
 • Karpińska A., Skrzypniak R., 2014, Trójgłos w sprawie niepowodzeń edukacyjnych – niepowodzenia dydaktyczne. W: M. Zymomrya (red.), Żyttia zi słowom. Ternopil-Drohobycz, oficyna Poswit.
 • Klus-Stańska D., 2008, Dokąd zmierza polska szkoła? – Pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty. W: D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kocójowa M. (red.), 2003, Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Kraków Wydawnictwo UJ.
 • Ledzińska M., 2009, Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Papińska-Kacperek J. (red.), 2008, Społeczeństwo informacyjne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Majerska K., 2006, Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą. W: B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, W. Daszewski (red.), Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie. Warszawa, Wydawnictwo SBP.
 • Majewska-Opiełka I., 2013, Logodydaktyka. Gdańsk, GWP.
 • Maszczak T., 2002, Wyznaczniki edukacji w obliczu przemian społecznych. W: A. Karpińska (red.), Edukacja w dialogu i reformie. Białystok, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Morbitzer J., 2015, Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie. „Nowa Szkoła”, nr 2, 8–18.
 • Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants. „On The Horizont”, vol. 9, no. 5, 1–6 .
 • Raport z badań Biblioteki Narodowej, 2011, Warszawa.
 • Skipietrow N., 2015, Matematyka w szkole: nie jest dobrze, opublikowano: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/3220-matematyka-w-szkole-nie-jest-dobrze [dostęp: 15.10.2015].
 • Small G., Vorgan G., 2011, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań, Wydawnictwo Vesper.
 • Szulc B.M., 2015, Kształcenie. Nauka. Wartości. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Śliwerski B., 1998, Analfabetyzm u progu XXI wieku. „Rocznik Pedagogiczny”, nr 21, 63–77.
 • Tadeusiewicz R., 2010, Zagrożenia w cyberprzestrzeni. „Nauka”, nr 4, 31-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.