PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Nauczycielskie transgresje w edukacji elementarnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Schools nowadays should pay particular attention to the child as a learner. Neverthe¬less teachers still follow traditional methods, thus making a child exercise their memory and fill it up with the content and values approved by adults. This kind of education is clearly outdated according to recent research. Certain methods of contemporary teaching such as lecturing or transcribing from the board are separated from cognitive and practical skills. Those elements determine learning with limited teaching and increase chances of success.The results of the study presented here shall be used as a starting point for a new way of teaching, which is conducive in achieving emancipation and transgression. These methods serve personal human development as an individual person consciously socializes with others. The conclusions from the study indicate that the need for teaching should be based on the child’s activity in the three following areas: firstly – in the constructive dimension, when the children can talk openly about their experiences; secondly – in the socio-constructive dimension, when the children get to know about other human beings; and the last one – in the connective dimen¬sions, when they open up to cooperation with other people (specific for digital civilization).
PL
W dzisiejszej szkole na ucznia/uczennicę powinno się patrzeć przede wszystkim jako na dziecko uczące się. Jednak nauczyciele w dalszym ciągu stosują tradycyjne metody, przez co dzieci jedynie zapamiętują i wypełniają zadania treściami i wartościami wyznaczonymi przez nauczyciela. Taki rodzaj edukacji jest wyraźnie przestarzały wobec uznanych współczesnych odkryć. Niektóre metody dzisiejszej nauki, takie jak wykłady czy transkrybowanie z tablicy, nie rozwijają umiejętności kognitywnych ani praktycznych.Przedstawione tu propozycje mogą być stosowane jako punkt wyjścia do nowego sposobu nauczania – należałoby raczej mówić o organizacji/wspieraniu uczenia się dzieci – który sprzyja emancypacji i transgresji. Metody te służą osobistemu rozwojowi człowieka jako indywidualnej osoby świadomej tworzenia relacji i interakcji społecznych z innymi. Wskazując na potrzebę nauczania opierającego się na aktywności dziecka, zwracamy uwagę na trzy obszary tych aktywności: po pierwsze, w konstruktywnym wymiarze, kiedy dzieci mogą otwarcie mówić o swoich doświadczeniach; po drugie, w wymiarze społecznego konstruktywizmu, kiedy dzieci poznają drugiego człowieka; po trzecie – w wymiarze konektywnym, podczas gdy dzieci otwierają się na współpracę z innymi ludźmi (charakterystycznie dla cywilizacji cyfrowej).
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Andersen H.Ch., 1925, Choinka. Tłum. C. Niewiadomska [pozyskano z: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/choinka.html].
 • Bańka J., 1976, Humanizacja techniki — główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.
 • Bańka J., 1981, Zarys filozofii techniki. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.
 • Bednarkowa W., 2005, O! Słoń przed stopniami. Osłoń przed stopniami! O szkolnym ocenianiu. Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Bednarkowa W., 2010, O talentach w szkole, czyli 7 Wspaniałych. Warszawa, Fraszka Edukacyjna.
 • Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., 2006, Jak oceniać, aby uczyć? Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Bonstingl J., 1999, Szkoły jakości – wprowadzenie do TQM w edukacji. Warszawa, CODN.
 • Gardner H., 2006, Five minds for the future. Boston, Harvard Business School Press.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., 2002, Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych oraz placówek integracyjnych. Warszawa, WSiP.
 • Kaku M., 2011, Fizyka przyszłości. Nauka do 2100 roku. Warszawa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 • Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., 2014, Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, opublikowano: http://bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf [dostęp: 21.12.2015].
 • Kozielecki J., 1987, Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna. Warszawa, Biblioteka Psychologii Współczesnej.
 • Kozielecki J., 2000, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, PIW.
 • Kozielecki J., 1984, Potrzeba hubrystyczna a działanie transgresyjne. „Przegląd Psychologiczny”, 2, 321–337.
 • Kozielecki J., 2001, Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kozielecki J., 2004, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kozielecki J., 2004, Transgresja i kultura. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kozielecki J., 1985, Zarys koncepcji transgresyjnej człowieka. „Studia Socjologiczne”, 3–4, 109–128.
 • Lee J., Hammer J., 2011, Gamification in Education: What, How, Why Bother? “Academic Exchange Quarterly”, 15 (2), 146–151.
 • Letkiewicz S., 2011, Moralność dla wszystkich czy dla każdego? Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Mead M., 2000, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Muszyński D., O cyfrowych tubylcach – raz jeszcze, cz. I, opublikowano: http://damianmuszynski.natemat.pl/59889,o-cyfrowych-tubylcach-raz-jeszcze-czesc-pierwsza [dostęp: 21.12.2015].
 • Pawlak A., 2009, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, załącznik nr 2, 2014, Warszawa, MEN.
 • Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants. “On the Horizon”, vol. 9, no. 5, pozyskano z: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf [dostęp: 17.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.