PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Zapisywanie symultaniczne - adekwatna forma wspierania edukacji, pracy oraz udziału w życiu społecznym i kulturalnym osób niesłyszących i słabosłyszących

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia usługę zapisywania symultanicznego jako adekwatną formę wsparcia edukacji, pracy zawodowej oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym osób niesłyszących i słabosłyszących. Taki rodzaj pomocy znany jest w Europie Zachodniej od lat 80. XX wieku, jednak wciąż trwają dyskusje nad możliwym zakresem jej stosowania i finansowania, a także jak najbardziej efektywnymi metodami precyzyjnego zapisu mowy. W artykule omówiono różne typy zapisywania symultanicznego, przedstawiono zasady tworzenia zapisu symultanicznego oraz wskazano na zalety i trudności stosowania tej usługi.
EN
This article presents speech-to-text reporting as an adequate form of support for education, work and full participation in social and cultural life of the deaf and hard of hearing. This form of support is known in Western Europe since the 80s of the twentieth century. However, there are a lot of discussions nowadays as for its  scope and financing as well as the most effective forms of precise speech recording. The article discusses different types of speech-to-text reporting, shows the rules for creating the recordings and points out the advantages and difficulties of using this service.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-09
Contributors
References
  • Domagała-Zyśk E., 2013, Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się nauczania języków obcych. Lublin, Wydawnictwo KUL, 420.
  • Domagała-Zyśk E., 2016, Napisy jako forma wspierania edukacji i funkcjonowania społecznego osób niesłyszących i słabosłyszących. W: W. Otrębski, K. Maryniarczyk (red.), Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Gdańsk, Harmonia Universalis, 41–53.
  • Domagała-Zyśk E., 2017, Notatki jako forma wsparcia edukacji studentów i uczniów niesłyszących i słabosłyszących. „Niepełnosprawność”, II/23, 53–66.
  • Kushalnagar R. S., Lasecki W. S., Bigha J. P., 2014, Accessibility evaluation of classroom captions. “ACM Trans. Access. Comput”, 5, 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1145/ 2543578.
  • Lang H. G., 2002, Higher education for deaf students: Research priorities in the new millennium. “Journal of Deaf Studies and Deaf Education”, 7/4, 267–280.
  • McCrea K., Turner P., 2007, Can you put that in writing? W: L. Barnes, F. Harrington, J. Williams, M. Atherton (red.), Deaf Students in Higher Education: Current research and practice. Coleford, Gloucestershire, Douglas McLean Publishing,102–118.
  • Nofftz B., 2014, Written Interpreting in Individual Countries, opublikowano: http://www.uni-saarland.de/en/campus/faculties/professorial-staff/philosophische-fakultaet-ii/angewandte-sprachwissenschaft-uebersetzen-dolmetschen/professorial-staff-dept-46-applied-linguistics-and-translationinterpreting/atrc/aktuelles.html [dostęp: 16.02.2016].
  • Słów kilka o pracach nad stenotypią polską, opublikowano: http://www.stenografia.pl [dostęp: 12.02.2016].
  • Standard of Service – Sept 08, opublikowano: http://avsttr.org.uk/ [dostęp: 12.02.2016].
  • Stenografia, opublikowano: http://www.stenografia.pl [dostęp: 12.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_2_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.