PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Dziecko z zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule został omówiony poziom kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka z zespołem Downa (ZD) i z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w okresie edukacji wczesnoszkolnej w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak uczeń z ZD poradzi sobie w szkole ogólnodostępnej. Mierzone były te kompetencje, które dziecko rozwijające się prawidłowo nabywa około 5 roku życia. Badania zostały przeprowadzone wśród 30 dzieci z ZD w wieku 8–13 lat. Wyniki pokazały niski poziom kompetencji zarówno emocjonalnych, jak i społecznych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie IKES-u (Inwentarz) autorstwa Joanny Kruk-Lasockiej i Agnieszki Szymajdy. Wprowadzeniem do artykułu jest teoretyczna analiza poglądów badaczy na temat specyfiki rozwoju dziecka z ZD w kontekście jego możliwości edukacji w szkole ogólnodostępnej.
EN
The article presents a level of  socio-emotional competences of children with Down Syndrome and with moderate learning difficulties in the period of early stage education. The aim of this article is to answer the question: ‘ How the student with Down syndrome would manage the education in the mainstream settings’? The competences, which 5 years old children typically developed reach, were measured. The research were conducted within 30 children with Down syndrome age 8 to 13. The results of the research shows low level of competences both emotional and social. The research was based on Inventory of Socio-Emotional Competences (IKES) created by J. Kruk-Lasocka and A. Szymajda.Introduction to the article is a theoretical analyze of other researchers who studied development of children with Down syndrome in contexts of their ability to follow educational program in mainstream education.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-09
Contributors
References
 • Abdelhameed H., Porter J., 2010, Verbal Short-term Memory Performance in Pupils with Down Syndrome. “International Journal of Disability, Development and Education”, 4, 427–438.
 • Bartosik B., 2009, Terapia pedagogiczna a rozwój społeczny małych dzieci z zespołem Downa. Niepublikowana praca doktorska. Archiwum Biblioteki Głównej UW, Wrocław.
 • Brehmer-Rinderer B., Zigrovic L.,Weber G., 2014, Evaluating a health behaviour model for persons with and without an intellectual disability, “Journal of Intellectual
 • Disability Research”, 6, 495–507.
 • Byrne A., Mac Donald J. i inni, 2002, Reading, language and memory skills: A comparative longitudinal study of children with Down syndrome and their mainstream
 • peers, “British Journal of Educational Psychology”, 72, 513–529.
 • Campbell J., Gilmore L., 2003, Changing student teachers’ attitudes towards disability and inclusion. “Journal of Intellectual & Developmental Disability”, 4, 369–379.
 • Cunningham C., 1992, Dzieci z zespołem Downa. WSiP, Warszawa.
 • Fidler D. J., Nadel L., 2007, Education and children with Down syndrome: neuroscience, development and intervention. “Mental retardation and developmental
 • disabilities, research reviews”, 13, 262–271.
 • Giaouri S., Alevriadou A., 2010, Second-order False Belief Attribution in Children with non-specific Intellectual Disabilities and Down Syndrome: Social-cognitive
 • Profile Research and Educational Planning Challenges, “BULETINUL”, 2, 102–108.
 • Graaf de G., Hove van G., Haveman M., 2014, A quantitative assessment of educational integration of students with Down syndrome in the Netherlands. “Journal of Intellectual Disability Research” 7, 625–636.
 • Gruning E., 2011, Emotionale Kompetenz in Empowerment-Prozessen. W: W. Kulig, K. Schirbort, M. Schubert (red.), Empowerment behinderter Menschen. W. Kohlhammer, Wittenberg.
 • Grzybowska D., 2008, Nauka czytania w procesie rozwoju dziecka z zespołem Downa. W: B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa:
 • teoria i praktyka. Impuls, Kraków.
 • Hulme C., Goetz K. i inni, 2012, The growth of reading skills in children with Down Syndrome. “Developmental Since” 3, 320–329.
 • Jacobus P., van Wouwe H. B. M. i inni, 2014, Mainstream and Special School Attendance among a Dutch Cohort of Children with Down Syndrome, “PLOS ONE”, opublikowano: www.plosone.org.
 • Joginder S. S., Iacono T. i inni, 2014, An Investigation of the Intentional Communication and Symbolic Play Skills of Children With Down Syndrome and Cerebral Palsy in Malaysia. “Journal of Early Intervention”, 4, 311–326.
 • Kasari C., Freeman S. F. N., Hughes M. A., 2001, Emotion Recognition by Children With Down Syndrome. “American Journal on Mental Retardation”, 1, 59–72.
 • Kostrzewski J., 2002, Cechy osobowości 8-15 letnich dzieci z zespołem Downa. „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, t. 12–13, 235–252.
 • Kruk-Lasocka, J. Kleszcz A. i inni, 2014, Czy to zespół Aspergera? – diagnoza dziecka przedszkolnego z perspektywy nauczyciela. W: J. Kossewska (red.), Osoba
 • ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia. Wydawnictwo JAK, Kraków.
 • Kruk-Lasocka J., 1989, Przystosowanie społeczne dziecka pierwotnie i wtórnie upośledzonego umysłowo (na przykładzie zespołu Downa i mózgowego porażenia dziecięcego), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Midro A., 2008, Zespół Downa. Przyczyny powstania, diagnoza i elementy poradnictwa genetycznego. W: B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Impuls, Kraków, 21–36.
 • Minczakiewicz E. M., 2010, Zespół Downa. Harmonia, Gdańsk.
 • Nierse C., 2011, Developing voice and empowerment: the first step towards a broad consultation in research agenda setting. “Journal of Intellectual Disability Research”, 4, 411–421.
 • Pochon R., Declercq C., 2013, Emotion recognition by children with Down syndrome: A longitudina study. “Journal of Intellectual and Developmental Disability”, 4, 332–343.
 • Ricci L., Osipova A., 2012, Visions for literacy: parents’ aspirations for reading in children with Down syndrome. “British Journal for Special Education”, 3, 123–129.
 • Sadowska L. i inni, 2008, Postęp w diagnostyce, terapii i rehabilitacji dzieci z zespołem Downa na podstawie 15–letnich doświadczeń własnych (Wrocławski Model
 • Usprawniania –WMU). W: J. Patkiewicz (red.), Zespół Downa: postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. PTWzK, Wrocław.
 • Sobolewska A., 2010, Urodzeni trzy razy. Szkoła integracyjna czy specjalna? W: B. Kaczmarek (red.), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy
 • wspomóc?. Impuls, Kraków.
 • Stratford B.,1993, Zespół Downa. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. PZWL, Warszawa.
 • Wouwe van J., Gameren-Oosterom van H. B. M. i inni, 2014, Mainstream and Special School Attendance among a Dutch Cohort of Children with Down Syndrome,
 • “Journal of Early Intervention”, 6, 71–89.
 • Zasępa E., 2003, Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa. APS, Warszawa.
 • Zasępa E., 2008a, Przebieg procesów pamięci u osób z zespołem Downa. W: B. Kaczmarek (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka.
 • Impuls, Kraków.
 • Zasępa E., 2008b, Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. Impuls, Warszawa.
 • Żyta A., 2011, Życie z zespołem Downa: narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa. Impuls, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_2_131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.