PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez uczniów szkoły podstawowej. Przemiany w rezultacie oddziaływań edukacyjnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przygotowanie środowiska włączającego, tj. środowiska, które sprzyja rozwojowi osób z niepełnosprawnością, staje się ważnym wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Jednym z zadań zmierzających do urzeczywistniania tej idei jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością i kształtowanie odpowiedniego wobec nich stosunku. Podjęte badania empiryczne miały na celu diagnozę postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prezentowanych przez uczniów ogólnodostępnej szkoły podstawowej, a także określenie ich zmian w kontekście oddziaływań edukacyjnych. Uzyskane wyniki pokazują, że odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone oddziaływania edukacyjne przybliżające uczniom różnorodne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych przyczyniają się dozmiany ich postaw.
EN
Creating an inclusive and supportive environment, which is an environment that favors the development of people with disabilities, becomes an important challenge of contemporary school. One of the objectives for the realization of this idea is to break stereotypes about people with disabilities and to develop appropriate attitudes towards them. Undertaken research was intended to examine attitudes towards people with different disabilities presented by the students of a primary school and to determine their change in the context of educational activities. The results show that properly planned educational programmes familiarizing pupils with various aspects of the functioning of persons with disabilities contribute to a significant change of their attitudes towards them.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-09
Contributors
References
 • Czapiński J., 1978, Dyferencjał semantyczny. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, t. 3: Metody badań psychologicznych. Warszawa, PWN,
 • 257–275.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M., Niepełnosprawni w środowisku zamieszkania – projektowanie działań włączających w gminie, 2015, „Studia Biura Analiz Sejmowych”, 2(42), 95–121.
 • Głodkowska J., 2009, W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej, „Meritum”, 2, 5–8.
 • Jakubowska U., 1993, Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169).
 • Pielecki A., 2013, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Pilch T., Bauman T., Radźko A., 1995, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, Żak, 43–45.
 • Profesor Jo Jerg: inkluzja społeczna zaczyna się w naszych głowach, opublikowano: http://www.dw.com/pl/profesor-jo-jerg-inkluzja-spo%C5%82eczna-zaczynasi%C4%99-w-naszych-g%C5%82owach/a-17089914 [dostęp: 13.03.2015].
 • Soroka-Fedorczuk A., 2007, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci. Kraków, Oficyna Wdawnicza Impuls.
 • Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (Monitor Polski z 2013 r., Poz. 640).
 • Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (Monitor Polski z 2012 r., Poz. 882).
 • Zaczyński W. P., 1967, Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_2_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.