PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Inkluzja społeczna, edukacyjna a problemy młodych osób z ograniczeniami sprawności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działania społeczne i edukacyjne skierowane ku inkluzji i włączeniu umożliwiają młodzieży z niepełnosprawnością studiowanie w uczelni wyższej i integrowanie się z pełnosprawną młodzieżą. Zaprezentowane badania własne ukazują problemy studiującej młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w sferze osobowej, rodzinnej, społecznej, zawodowej/zajęciowej.
EN
Social activities, educational directed against social exclusion and marginalization towards integration and inclusion enable young people, also with physical disabilities to study in higher education and the integration of young people without disabilities. Presented own research show problems of studying youth with physical disabilities in the field of: personal, family, professional and above.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-09
Contributors
References
 • Booth T., Ainscow M., 2011, Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. Wydawnictwo Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa.
 • Brzezińska A., I., Kaczan R., Smoczyńska K., 2010, Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Chodkowska M., 2009, Razem damy sobie radę. W drodze do zintegrowanego społeczeństwa. WSiP, Warszawa.
 • Chrzanowska I., 2009, Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Dykcik W. (red.), 2006, Pedagogika specjalna. Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Gindrich P., Kirenko J., 2007, Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin.
 • Iwański J., Owczarek D., 2010, Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności. Wydawnictwo
 • Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jachimczak B., 2014, Wstęp. W: B. Jachimczak (red.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Kirenko J., 2006, Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin.
 • Kwieciński Z., 2014, Edukacja wobec różnicy i inkluzji. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec.
 • Szumski G., 2010, Wokół edukacji włączającej. Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Zacharuk T., 2008, Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.
 • Wapiennik E., Piotrowicz R., 2002, Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy. Wydawnictwo Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Witkowski T., 1993, Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo MDBO, Warszawa.
 • Zamkowska A., 2009, Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji. Wydawnictwo
 • Politechniki Radomskiej, Radom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_2_171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.