PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Praktyki pedagogiczne w opinii studentów pedagogiki specjalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród studentek kierunku pedagogika specjalna na UMCS-ie w Lublinie. Badania dotyczyły realizacji praktyk pedagogicznych obowiązujących na tym kierunku. Ich wyniki zostały zaprezentowanedyrektorom i nauczycielom (opiekunom praktyk w placówkach) podczas spotkania, na którym omawiano kwestię związane podnoszeniem jakości praktyk przez UMCS. Miało to na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań i postulatów, które pomogą w efektywny sposób zmodyfikować dotychczasowe działania w obszarze praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela-pedagoga specjalnego.
EN
The article presents results of studies conducted among female students of the special education at the Maria Curie Skłodowska University in Lublin. The research concerned the realisation of pedagogical practice valid for this specialization. The results were presented to headmasters and teachers (internship supervisors) during a meeting concerning increasing the quality of internship realised by the University. The aim was to develop common solutions and postulates which can effectively modify current activities in the field of the practical preparation of future special education teachers.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-09
Contributors
References
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131) [pozyskano z: http://www.kn.uw.edu.pl/images/20120117_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli. pdf].
  • Śliwerski B., 2012, Standardy kształcenia nauczycieli wyszły z cienia resortowych biurek, opublikowano: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/01/standardy-
  • ksztacenia-nauczycieli-wyszy.html [dostęp: 28.01.2018].
  • Zubrzycka R., 2014, Praktyki studenckie na kierunku pedagogika specjalna UMCS w Lublinie w opinii opiekunów praktyk w placówkach kształcenia specjalnego. W: J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (red.), Przez praktyki do praktyki: w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, cz. 3: Pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 157–167.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_2_185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.