PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Wdrożenie polskiego modelu Warsztatów Terapii Zajęciowej w ośrodkach w Albanii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o kolejnym projekcie realizowanym w Albanii przez UMCS w Lublinie, Ambasadę RP w Tiranie i salezjański Ośrodek Don Bosko w Tiranie. Celem projektu było przede wszystkim propagowanie idei integracji europejskiej i kształcenia włączającego w albańskich placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz wyznaczenie zadań możliwych do realizacji – wprowadzenie w Albanii polskiego modelu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Artykuł zawiera opis poszczególnych etapów projektu oraz przesłanki do podjęcia działań organizacyjno-edukacyjnych w Albanii.
EN
The article discusses another project realised in Albania by the Maria Curie Skłodowska University in Lublin, the Embassy of the Republic of Poland in Tirana and the Salesians of Don Bosco in Tirana. The project aim was mainly to promote and implement the idea of European integration and inclusive education at Albanian education and care facilities as well as to set areas and tasks possible for realisation – implementation of Polish model of Occupational Therapy Workshop in Albania. The article includes descriptions of particular stages realised within the project scope and conditions for realisation of organisational and educational activities in Albania.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-09
Contributors
References
  • Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2010. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej [pozyskano z: www.polskapomoc.gov.pl/…/www_raport_roczny_2010_MSZ.pdf].
  • Współpraca rozwojowa, opublikowano:
  • http://www.tirana.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/informacje_ekonomiczne/?printMode = true [dostęp: 24.07.2014].
  • Wasilak A. (red.), 2002, Zabawy z chustą. Lublin, Wydawnictwo KLANZA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_2_45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.