PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Edukacja międzykulturowa dla przyszłości - na przykładzie zajęć akademickich, „Intercultural dialogue” i programu Erasmus

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest prezentacją kluczowych problemów współczesnej cywilizacji związanych z kryzysem człowieczeństwa, wspólnotowości, koniecznością określenia strategii społecznych życia w społeczeństwach wielokulturowych i kształtowania kultury pokoju. Odwołując się do tragicznych przypadków terroryzmu islamskiego i do konfliktów, których źródłem jest fanatyzm religijny, wskazuję na potrzebę zaangażowania edukacji w kształtowanie tożsamości człowieka i jego kompetencji międzykulturowych, w tworzenie podstaw obywatelskich i życia we wspólnocie w społeczeństwie wielokulturowym. Jako przykłady takich działań edukacyjnych prezentuję autorskie zajęcia ,,Intecultural Dialogue” na UW (program Erasmus) oraz wykłady i warsztaty artystyczne w Kunstuniversitäat Linz w Austrii dotyczące dialogu kulturowego.
EN
The article is a presentation of basic problems of contemporary civilization, connected with: the crisis of humanity and community, and also the necessity to define social strategies in multicultural societies and education for the culture of peace. Referring to the tragic cases of Islamic terrorism and conflicts originating from religious fanaticism, I point out the need to involve education in shaping human identity and intercultural competences, in creating civic foundations and in living in a community in a multicultural society. As examples of such educational activities I am presenting an authorship course titled “Intercultural Dialogue” – UW Erasmus Programme and also my lectures and artistic workshop the University of Art and Design Linz (Kunstuniversitäat Linz) in Austria – intercultural dialogue.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
 • 1. Anderson T., The Guernica Children’s Peace Mural Project, w: The International Journal of Art. & Design Education ,Volume 19 Number 2 2000, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 • 2. Braidotti R., Po człowieku, przekł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2014
 • 3..FinkielkrautA., Europa to nie Islam, Newsweek 2-8.02.15.
 • 4. Finkilelkraut A., Zagubione człowieczeństwo: esej o XX wieku, przekł. M. Fabianowski, PIW, Warszawa 1999.
 • 5. Fromm E., Wojna w człowieku, przekł. P. Kuropatwiński, P. Pankiewicz, Gdańska Inicjatywa Wydawnicza, Gdańsk 1991.
 • 6. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekł. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1998.
 • 7. Lewowicki T., Ogrodzka -Mazur E., Gajdzica A., (red.), Kultura w edukacji międzykulturowej – doświadczenia i propozycje praktyczne, wyd. Adam Marszałek, Cieszyn- Warszawa-Toruń 2013.
 • 8. Lewowicki T., Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa-konteksty rodzime (polskie), europejskie i globalne, w: Wielokulturowość i edukacja, T Lewowicki, W. Ogniewjuk, E.
 • Ogrodzka-Mazur, S. Sysojewa (red.),Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2014.
 • 9. Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • 10. Orzechowski M., Mój sąsiad Islamista – Kalifat u bram Europy, Muza, Warszawa 2015.
 • 11. Rabczuk W., Komunikacja i dialog między kulturami, w: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Kultura w edukacji międzykulturowej – doświadczenia i propozycje praktyczne, Adam Marszałek Cieszyn- Warszawa- Toruń 2013.
 • 12. Sloterdijk P., Krytyka cynicznego rozumu, przekład P. Dehnel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,Wrocław 2008.
 • 13. Suchodolski B., Nowy humanizm, Miesięcznik Literatury i Sztuki, 8/1935.
 • 14. Suchodolski B., (red.), Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, „Komitet Prognoz Polska w XXI wieku”, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.