PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Założenia modelu edukacji na podstawie idei kognitywizmu i konstruktywizmu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W społeczeństwie industrialnym ludzie oczekiwali, że absolwenci szkół będą przede wszystkim potrafili stosować wiedzę w sytuacjach zawodowych. W języku pedagogiki mówi się o rozwijaniu operatywności wiedzy. Dla społeczeństwa informacyjnego, które nazywane jest społeczeństwem wiedzy (poinformowanego rozumu) ważną rolę odgrywają kompetencje w zakresie docierania do informacji, ich gromadzenia i przetwarzania w nową wiedzę. To społeczeństwo twórców wiedzy! Dzisiaj wydaje się konieczne, że szkoła musi takie wyzwanie podjąć.
EN
In the industrial society, people expected that graduates would primarily be able to apply their knowledge in professional situations. In pedagogy, it refers to the development of the operability of knowledge. For the information society, which is called “knowledge society” (informed reason), the competence in reaching information, its collection and processing into a new knowledge, plays an important role. This is the society of knowledge creators! Today, it seems necessary that the school must meet the challenge.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Apple M. W., Jungck S., 1990, You Don’t Have to Be a Teacher to Teach This Unit: Teaching Technology and Gender in the Classroom. “American Education Research Journal”, vol. 27, no 2.
 • Castells M., 2003, Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem biznesem i społeczeństwem. Poznań, Rebis.
 • Cobb P., 1994, Where Is the Mind? Constructivist and Socio-cultural Perspectives on Mathematical Development. “Educational Researcher”, vol. 23, no 7.
 • Coburn W., 1993, Contextual Constructivism. W: K. Tobin (red.), Practice of Constructivism in Science. AAAS, Washington D.C.
 • Gagné, R. M., 1996, Learning Processes and Instruction. “Training Research Journal”, 1(1).
 • Glasersfeld E. von, 1987, Constructivism as a Scientific Method. Oxford, Pergamon Press.
 • Kruszewski K., 1987, Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. Rzeszów, PWN.
 • Mumford L., 1966, Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację. Warszawa, PWN.
 • Pachociński R., 2002, Technologia a oświata. Warszawa, IBE.
 • Papert S., 1991, Preface. W: Constructivism: Research Reports and Essays 1895–1990. New Jersey, Norwood.
 • Postman N., 1992, The Culture of Technology. MIT Press, Cambridge, MA.
 • Postman N., 1995, Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa, PIW.
 • Resnick L., 1983, Towards a Cognitive Theory of Instruction. W: S. G. Paris, G. M. Olson, H. H. Stevenson (red.), Learning and Motivation in the Classroom. Hollsdale, New Jersey.
 • Salomon G., Perkins D., 1998, Individual and Social Aspects of Learning. “Review of Research in Education”, vol. 23.
 • Saunders W., The Constructivist Perspective: Implications and Teaching Strategies for Science. “School Science and Mathematics”, vol. 92, no 3.
 • Siemieniecki B., 2007, Pedagogika medialna. Warszawa, PWN.
 • Steffe L., 1990, Overview of the Action Group A1: Early Childhood Years. W: L. Steffe, T. Wood (red.), Transforming Early Childhood Mathematics Education: An International Perspective. Erlbaum, Hildale.
 • Taylor P., Mathematics and Myth-breaking in the Mathematics Classroom. “Educational Studies in Mathematics”, vol. 31.
 • Walat W., 2007, Edukacyjne zastosowanie hipermediów. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Wheatley G. H., 1991, Constructivist Perspectives on Science and Mathematics Learning. “Science Education”, vol. 75, no 1.
 • Wygotski L. S., 1978, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Wygotski L. S., 1986, Thought and Language. Massachusetts, MIT Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.