PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

O hipertekście z nieco innej perspektywy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule powracamy do zagadnień związanych z technologią hipertekstu. Nowe doniesienia naukowe z zakresu neurobiologii pozwalają spojrzeć inaczej na edukacyjne zastosowania hipertekstu. Ponadto rzucają światło na wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój intelektualny człowieka.
EN
In this article we return to the issues related to the technology of hypertext. New scientific reports from the field of neurobiology allow to look in a new light on the educational use of hypertext. Moreover, they sheds new light on the use of information and communication technologies on the intellectual development of man.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Carr N., 2013, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice, Helion.
 • Derry J., 1990, Flexible Cognitive Tools for Problem Solving Instruction. Paper presented at the annual meeting of the “American Educational Research Associatin Boston”, MA, April.
 • Draper S., 1992, Gloves for the Mind. W: Kommers P.A.M., Jonassen D.H., Mayes J.T., Cognitive Tools for Learning. NATO ASI Series, vol. 81, Springer − Verlag, Berlin.
 • Drucker P. F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa, PWN.
 • Duch W., 1997, Fascynujący świat programów komputerowych. Poznań, NAKOM.
 • Furmanek W., 2002, Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych (eksplikacja pojęć). W: S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek.
 • Gogołek W., 2015, (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji. W: W. Czerski, R. Wawer (red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Kerckhove de, 2001, Inteligencja otwarta. Warszawa, MIKOM.
 • Kędzierska B., 2004, Uczelnie pedagogiczne w drodze do informacyjnego. W: M. Tanaś, Pedagogika @ środki informatyczne i media. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Kommers P. A. M., Jonassen D. H., Mayes J. T., 1992, Cognitive Tools for Learning. NATO ASI Series, vol. 81, Springer – Verlag, Berlin.
 • Landow G. P., 2006, Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization. Baltimore, Maryland.
 • Morbitzer J., 2014, Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens), z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e-podręczników, do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnych. Warszawa, ORE.
 • Multimedialna encyklopedia wiedzy komputerowej, 2002.
 • Okoń W., 1998, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 • Pachociński R., 2002, Technologia a oświata. Warszawa, IBE.
 • Piecuch A., 2013, Technologia dla edukacji. W: A. Piecuch, W. Furmanek (red.), Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 34–48.
 • Polak M., 2010, Konektywizm: połącz się, aby się uczyć, opublikowano: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068-konektywizm-polacz-sie-aby-sie-uczyc [dostęp: 3.11.2012].
 • Siemieniecki B., 1999, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek.
 • Siemieniecki B., 2003, Multimedia i hipermedia w edukacji. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta (red.), Edukacja medialna. Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek.
 • Spitzer M., 2015, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Tomek I., Maurer H., 1992, Helping the User to Select a Link. “Hypermedia”, vol. 4, no 2.
 • Vanderdorpe Ch., 2008, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.