PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Dydaktyczne wykorzystanie programów wspomagających projektowanie inżynierskie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono wykorzystanie programów typu CAD/CAE do komputerowego wspomagania projektowania oraz obliczeń inżynierskich w procesie nauczania przyszłych inżynierów. Przedstawiono programy z rodziny CAD/CAE oraz opisano proces kształcenia studentów na uczelni wyższej. Wymieniono i omówiono środki dydaktyczne wspomagające nauczanie studentów, a także przybliżono technologię druku 3D oraz inżynierii odwrotnej, które są blisko związane z aplikacjami CAD/CAE.
EN
The paper presents the profile of Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Engineering (CAE) programs in the student teaching process. There are presented the CAD/CAE programs and the teaching process at the technical university is described. Teaching aids, which support teaching of students, are listed and explained. It is described the 3D printing and reverse engineering technology, which closely correspond with the CAD/CAE programs.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
author
References
 • Chlebus E., 2000, Techniki Komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo Techniczne.
 • Dębski H., Ponieważ G., Różyło P., Wójcik A., 2015, Podstawy metody elementów skończonych – przykłady obliczeń numerycznych w programie Abaqus. Lublin, Politechnika Lubelska.
 • Dietrich M., 1999, Podstawy konstrukcji maszyn tom I. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo Techniczne.
 • Ferdynus M., Imieliński K., 2013, Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego. W: J. Jonak (red.), Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych cz.1. Lublin, Politechnika Lubelska.
 • Klepka T., Białasz S., 2015, Charakterystyka technologii wytwarzania przyrostowego. W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo: część 2. Lublin, Politechnika Lubelska.
 • Konieczny R., 2012, Techniki pomiarów optycznych w inżynierii odwrotnej. Poznań, A.R. Comprint.
 • Michaud M., 2015, CATIA Narzędzia i moduły. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Skupnik D., Markiewicz R., 2013, Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji. Warszawa, Wydawnictwo Nauka i Technika.
 • Stanisławski M., 2009, Komputerowe wspomaganie projektowania i analiz. „CADraport.pl”, nr 07(08), 72.
 • Sydor M., 2009, Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania. Warszawa, PWN.
 • NETOGRAFIA
 • http://www.solidworks.pl/produkty/3d-cad/pakiety/solidworks-standard/ [dostęp: 06.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.