PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

W poszukiwaniu tożsamości dydaktyki informatyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza tematykę miejsca, jakie zajmuje dydaktyka informatyki w naukach społecznych, a w szczególności w pedagogice. Stąd pojawia się pytanie: jakie są główne idee określające tożsamość merytoryczną i metodologiczną tej subdyscypliny pedagogiki?
EN
The article discusses the subject matter of the place of IT didactics in social sciences, and in pedagogy in particular. Hence, the question arises: what are the main ideas defining the substantive and methodological identity of this subdiscipline of pedagogy?
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Backman G., 1777, Anleitung zur Technologie (Wprowadzenie do technologii). Berlin.
 • Furmanek W., 1998, Zrozumieć technikę. Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 • Furmanek W., 2004a, Dydaktyka informatyki jako subdyscyplina pedagogiki współczesnej. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy teorii. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 104–117.
 • Furmanek W., 2004b, Modele współczesnej dydaktyki informatyki. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy teorii. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 118–128.
 • Furmanek W., 2016, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W., Człowiek jako obiekt badań pedagogiki. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (w druku).
 • Furmanek W., Piecuch A., 2004a, Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W., Piecuch A., 2004b, Dydaktyka informatyki. Problemy teorii. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Gałdowa A., 1990, Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. „Przegląd Psychologiczny”, nr XXXIII/1.
 • Granat W., 1961, Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Granat W., 1985, U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań, Wydawnictwo Święty Wojciech.
 • Kozielecki J., 1988, O człowieku wielowymiarowym. Warszawa, PWN.
 • Kozielecki J., 1998, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 • Łucki Z., Proszę... nie mówmy „technologia” na technikę!, opublikowano: www.uci.agh.edu.pl/bip/63/11_63.htm [dostęp: 12.05.2017].
 • Piecuch A., Furmanek W. (red.), 2011, „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Piecuch A., Furmanek W. (red.), 2013, „Dydaktyka Informatyki”, nr 8: Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Straś-Romanowska M., 1997, Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław–Warszawa, Ossolineum.
 • Sústava študijných odborov SR, opublikowano: https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/ [dostęp: 12.05.2017].
 • Ślipko T., 1974, Zarys etyki ogólnej. Kraków, Wydawnictwo WAM.
 • Technologia informacyjna, opublikowano: https://www.scribd.com/document/181800992/Technologia-informacyjna-pdf [dostęp: 12.05.2017].
 • Technologia, opublikowano: sjp.pwn.pl/slowniki/technologia.html [dostęp: 12.05.2017].
 • Wojtyła K., 1985, Osoba i czyn. Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.