PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Kompetencje medialno-informatyczne przyszłych nauczycieli

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia propozycję kompetencji współczesnego nauczyciela. Zaczynamy od pojęcia kompetencji, jej cech i podziału na kompetencje osobowościowe i zawodowe człowieka. Po przedstawieniu kompetencji zawodowych, w ujęciu Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, zatrzymujemy się na grupie kompetencji medialno-informatycznych jako szczególnie ważnych w pracy nauczyciela oraz pedagoga w epoce społeczeństwa wiedzy i cyfryzacji. Opracowanie zawiera też wyniki badań diagnostycznych o charakterze ilościowo-jakościowym przeprowadzonych wśród studentów, przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
EN
The article is designed as a proposal for contemporary teacher's competences. We start with the concept of competence, its characteristics and division into personal and professional human competences. After presenting professional competences according to Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, we proceed to the media-IT competences as especially important for the professions of teaching and pedagogy. In the era of the society of knowledge and digitalization. The article also contains diagnostic and mainly qualitative research results, that was conducted among students, prospective teachers of humanistic subjects.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
References
 • Baron M., 2002, An Analysis of Mel Gibson’s The Passion Of The Christ, opublikowano: http://www.media.awareness.ca\english/resources/educational/teachable_moments/key_concept_inaction.cfm [dostęp: 24.06.2016].
 • Czerepaniak-Walczak M., 1997, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń, Wydawnictwo Edytor.
 • Denek K., 1998, O nowy kształt edukacji szkolnej. Toruń, Wydawnictwo Akapit.
 • Dylak S., 2004, Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej. W: W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań, Wydawnictwo eMPi2.
 • Filipowicz G., 2004, Zarzadzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa, PWE.
 • Furmanek W., 1997, Kompetencje. Próba określenia pojęcia. „Edukacja Ogólnotechniczna”, nr 7.
 • Kopaliński W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Landgraf K.M., The Fourth Basic Literacy: Technology, opublikowano: http://www.ets.org/aboutets/issues17.html [dostęp: 20.05.2016].
 • Okoń W., 1987, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, PWN.
 • Perzycka E., 2004, Kompetencje edukacyjne nauczycieli. Stan i perspektywy badań. Szczecin, Wydawnictwo CDN.
 • Ravitch D., 1995, National Standards in American Education. Washington, The Brookings Institution.
 • Strykowski W., 2005, Pedagogika medialna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S., 2007, Kompetencje nauczyciela edukacji medialnej. „Neodidagmata”, nr 7.
 • Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., 2007, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań, Wydawnictwo eMPi2.
 • Whiddett S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasadami ludzkimi. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.