PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Cyfrowy uczeń we współczesnej szkole – dyskusja o obecnym stanie edukacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The term "information overload", which Alvin Toffler used in his book ”Future Shock” first published in 1970, was futuristic (A. Toffler, s. 316). Now the utopian vision of Toffler has materialized. These are modern information and communication technologies that play a significant role in building up the phenomenon of information overload. The problem is how modern education should change, and where to draw the line at including new technologies in students’ work.The article contains a discussion about the diagnosis of information overload and an attempt to place the teacher in the digital world. Today's students overuse modern technology, which does not always result in better quality education.
PL
Określenie „przeciążenie informacyjne”, które Alvin Toffler umieścił w książce Szok przyszłości wydanej po raz pierwszy w 1970 roku, było wówczas zwrotem futurystycznym (Toffler, s. 316). Z perspektywy prawie półwiecza utopijna wizja Tofflera dziś jest rzeczywistością. Znaczący udział w narastaniu zjawiska przeciążenia informacyjnego odgrywają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Musimy więc zadać sobie pytanie, jak powinna się zmieniać współczesna edukacja, gdzie postawić granicę przy włączaniu nowoczesnych technologii do pracy ze studentami. Niniejszy artykuł zawiera rozważania dotyczące diagnozy zjawiska przeładowania informacyjnego oraz próbę określenia pozycji nauczyciela w cyfrowym świecie. Współcześni uczniowie stali się swoistymi zakładnikami nowoczesnych technologii, ale nie zawsze przekłada się to na lepszą jakość kształcenia.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Bauman Z., Wielozadaniowi, opublikowano: http://wyborcza.pl/magazyn/1,129860,12958561,Wielozadaniowi.html [dostęp: 05.05.2016].
 • Bąk A., 2015, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Demurget M., 2012, Yeleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Digital in 2016, opublikowano: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 [dostęp: 3.03.2016].
 • Digital, Social and Mobile in 2015, opublikowano: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-social-mobile-worldwide-2015 [dostęp: 2.03.2016].
 • Global Web Index, Mobile Web Usage Highest among Teens and Millennials, Post March 25 2015, opublikowano: http://www.globalwebindex.net/blog/mobile-web-usage-highest-among-teens-and-millennials [dostęp: 14.03.2016].
 • IDC: prognozy rynku smartfonów w 2016 roku, opublikowano: http://www.telepolis.pl/wiadomosci/idc-prognozy-rynku-smartfonow-w-2016-roku-,2,3,35671.html [dostęp: 10.03.2016].
 • Levinson P., 2010, Nowe nowe media. Warszawa, Wydawnictwo WAM.
 • Raport podsumowujący wyniki projektów 2010–2015. Tożsamość młodzieży w kontekście komunikacji online, nowych technologii oraz informacji wizualnych, opublikowano: http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/Raport-podsumowuj%C4%85cy-wyniki-projekt%C3%B3w-2010-2015.pdf [dostęp: 10.05.2016].
 • Sitnik M., CES 2013: nocniczek z uchwytem na …tablet, opublikowano: http://tabliczni.pl/2013/01/ces-2013-nocniczek-z-uchwytem-na-tablet/ [dostęp: 05.05.2016].
 • Small G., Vorgan G., 2011, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań, Wydawnictwo Vesper.
 • Spitzer M., 2013, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Toffler A., 1974, Szok przyszłości. Warszawa, Wydawnictwo Kurpisz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.