PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Cyfrowy świat dzieci i młodzieży

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problematykę wykorzystywania nowoczesnych technologii przez dzieci i młodzież. Wiek, w którym dzieci rozpoczynają aktywne uczestnictwo w przestrzeni wirtualnej, obniżył się już do 7. roku życia. Sukcesywnie wzrasta również ilość czasu poświęcanego przez dzieci i młodzież na aktywność w sieci. Interesujące jest to, do jakiego rodzaju aktywności wykorzystywana jest przez młodych ludzi przestrzeń wirtualna, i czy te tendencje mogą, a może czy powinny zostać uwzględnione w edukacji szkolnej.
EN
The article discusses the issue of the use of modern technologies by children and youth. The age at which children begin their active participation in the virtual space has already fallen to seven years. The amount of time children and young people spend on online activity is also gradually increasing. The type of activity to which the virtual space is used by young people, and the question of whether these trends can, or perhaps should be used in school education, is an interesting aspect.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Andrzejewska A., 2009, Świat wirtualny kreatorem rzeczywistości dziecka. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Andrzejewska A., Bednarek J., 2016, Społeczno-informacyjne uwarunkowania aktywności młodzieży w cyberprzestrzeni. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.
 • Antoń-Jucha A., 2017, Wstawała w nocy, oglądała brutalne filmy i cięła się. Przez grę „Niebieski wieloryb”, opublikowano: http://www.dziennikwschodni.pl/krasnik/wstawala-w-nocy-ogladala-brutalne-filmy-i-ciela-sie-przez-gre-niebieski-wieloryb,n,1000196321.html [data publikacji/dostępu: 21.03.2017].
 • Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów, 2015. Warszawa, CBOS.
 • Gogołek W., 2013, Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów. Warszawa, ORE.
 • Gogołek W., 2015, (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji. W: W. Czerski, R. Wawer (red), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Golka M., 2008, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa, PWN.
 • Kamieniecki W., Bochenek M., Tanaś M., Wrońska A., Lange R., Fila M., Loba B., Konopczyński F., 2017, Raport z badania. Nastolatki 3.0. Warszawa, NASK.
 • Kołodziejczyk W., Polak M., 2011, Jak będzie się zmieniać edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa, Instytut Obywatelski.
 • Magazyn Ekspresu Reporterów, emisja z dnia 3.10.2017.
 • Małagocka K., Nowowiejski M., 2017, 80 proc. dzieci w wieku 7–8 lat ma własny smartfon. Korzystają z niego średnio 2,5 godziny dziennie, opublikowano: https://biznes.newseria.pl/news/80-proc-dzieci-w-wieku,p1003907867 [dostęp: 5.12.2017].
 • Morbitzer J., 2014, Sposoby uczenia się osób urodzonych po 1990 r. Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens), z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e-podręczników, do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnych. Warszawa, ORE.
 • Niebieski wieloryb. Nastolatek w szpitalu, opublikowano: http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/170329798-Niebieski-wieloryb-Nastolatek-w-szpitalu.html#ap-1 [data dostępu: 21.03.2017].
 • Piecuch A., 2014, Uczeń w cyfrowej szkole. „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 1(8), 20–25.
 • Piecuch A., 2015, Kształcenie informatyczne w szkole średniej – 30 lat później. „Dydaktyka Informatyki”, nr 10, 63–72.
 • Piecuch A., Sałata E., Depešová J., 2017, Dydaktyka cyfrowa – w szkole zrównoważonego rozwoju. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4.
 • ps, 2017, Całkowity zakaz smartfonów w szkołach. Dzieci nie spędzają już razem czasu, opublikowano: http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/francja-wprowadzi-zakaz-uzywania-telefonow-komorkowych-w-szkolach,798560.html [dostęp: 14.12.2017].
 • Sartori G., 2007, Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa, Wydawnictwo UW.
 • Spitzer M., 2016, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk, Dobra Literatura.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016, 2016. Warszawa, GUS.
 • Tanaś M., 2016, Diagnoza funkcjonowania nastolatków w sieci – aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.
 • Tanaś M., 2016, Primum non nocere a internetowa przestrzeń wolności i aktywności nastolatków. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.
 • Wegner D.M., Ward A.F., 2014, Jak Google zmienia nasz mózg. „Świat Nauki”, nr 1 (269).
 • Wrońska A., Lange R., 2016, Nastolatek jako użytkownik Internetu – społeczny wzorzec konsumpcji. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.
 • Zając A., 2013, Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Zdalne wyłączanie telefonów uczniom? Takie rzeczy tylko w Korei, opublikowano: http://pej.cz/Zdalne-wylaczanie-telefonow-uczniom-Takie-rzeczy-tylko-w-Korei-a8404 [dostęp: 14.12.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.