PL EN


2018 | 37 | 1 |
Article title

Rola szkoły w procesie konstruowania przez dziecko roli czwartoklasisty

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces wchodzenia ucznia w rolę czwartoklasisty wiąże się z koniecznością opanowania nowego repertuaru zachowań, które stanowią odpowiedź na zmiany zachodzące w przestrzeni codzienności szkolnej. Dobrze opanowany system zachowań trzecioklasisty nie sprawdza się w rzeczywistości edukacji przedmiotowej. To pociąga za sobą konieczność zmian na poziomie intrapsychicznym i interpsychicznym. Adaptacja zatem przez wchodzenie w rolę może stać się formą rozwoju ucznia, zwłaszcza wtedy, gdy opiera się na inicjowaniu zmian rozwojowych. Jednocześnie jednak niesie także ryzyko niekorzystnych zmian, gdy uczeń doświadcza jedynie silnej presji zewnętrznej, a przy tym nie dysponuje odpowiednimi zasobami, doświadcza deprywacji ważnych dla niego potrzeb i nie może liczyć na adekwatne wsparcie społeczne. Wówczas adaptacja do roli może przybierać nawet formy patologiczne. W tekście tym podjęto rozważania dotyczące istoty i znaczenia wsparcia społecznego udzielanego przez szkołę uczniom podejmującym rolę czwartoklasisty, skupiając się głównie na zadaniach nauczycieli.
EN
Taking the role of the student of secondary education is connected with the necessity to learn new behaviors because existing and well mastered behaviors are ineffective. It initiates psychosocial changes. Adaptation to the role may be a form of development. However, it may cause difficulties when a student is experiencing only the external pressures and does not have appropriate resources and does not receive social support. The text shows the nature and importance of social support for students building the role on the secondary level. Additionally, it focuses on teachers’ tasks.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-06
Contributors
References
  • Appelt K., 2005, Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?. W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Brzezińska A., 2004, Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Brzezińska A.I., 2005, Jak skutecznie wspomagać rozwój?. W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Erikson E.H., 2004, Tożsamość a cykl życia. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
  • Hajnicz W., Konieczna A., 2013, Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  • Michalak R., Misiorna E., 2006, Konteksty dojrzałości szkolnej. W: Doradca Nauczyciela Sześciolatków. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
  • Michalak R., 2013, Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretycznoempiryczne. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Rychlewska K., 2006, Adaptacja dzieci do sytuacji szkolnej. „Edukacja i Dialog”, nr 3, 22–26.
  • Wilski M., 2011, Adaptacja uczniów do warunków szkoły. W: S. Kowalik (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela: podręcznik akademicki. Warszawa, PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_1_111-128
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.