PL EN


2018 | 37 | 1 |
Article title

Interakcje w procesie socjalizacji rodzajowej dzieci w przedszkolu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie socjalizacji dziecko uczy się podstaw interakcji społecznych, życia i funkcjonowania w grupie, poznaje społeczne normy postępowania i zachowania, kształtuje swoją osobowość i cechy charakteru. Jednym z najważniejszych zakresów tego rozwoju jest przygotowanie do pełnienia ról kobiety i mężczyzny. W procesie socjalizacji dzieci w zakresie kształtowania ról rodzajowych istotną rolę odgrywa przedszkole. Opisane badania dotyczą interakcji między nauczycielkami a wychowankami w przedszkolu oraz ich wpływu na kształtowanie płci społeczno-kulturowej (rodzaju) dzieci.
EN
In the socialization process, a child learns social interactions, interpersonal relations and coexistence in the group, social standards and standards of conduct. Additionally, children develop their personality and character. One of the most essential part of the socialization process is the preparation to fulfill male and female roles. Preschool significantly affects the formation of gender roles. This research involves interactions between preschoolers and their teachers. Furthermore, it deals with the influence of the interactions on the development of child’s social-cultural gender.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-06
Contributors
References
 • Angrosino M., 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa, PWN.
 • Barnes D., 1988, Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa, WSiP.
 • Best D.L., Wiliams J.E., 2002, Perspektywa międzykulturowa. W: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice. Gdańsk, GWP, 118–145.
 • Blumer H., 1984, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja. W: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Warszawa, PIW.
 • Bochno E., 2009, Stereotyp płci czy płeć języka? Szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami. W: L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji. Warszawa, Wydawnictwo Eneteia, 181–191.
 • Chomczyńska-Miliszkiewicz M., 2002, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Konarzewski K., 1995, Problemy i schematy. Pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kopciewicz L., 2004, Schematy rodzaju (gender) w pracy pedagogicznej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Płeć i rodzaj w edukacji. Łódź, WSHE, 75–84.
 • Kwiatkowska H., 2000, Kształcenie nauczycieli a nowe sposoby uczenia się człowieka. W: Kwiatkowska H., Lewowicki T., Dylak S. (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa, WSP, ZNP.
 • Meighan R., 1993, Socjologia edukacji. Toruń, Wydawnictwo UMK.
 • Nęcki Z., 1996, Komunikacja międzyludzka. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Okoń W., 2007, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Pankowska, D., 2005, Wychowanie a role płciowe. Gdańsk, GWP.
 • Rubacha K., 2001, Badania etnograficzne w edukacji. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1.
 • Schaffer R.H., 2013, Psychologia dziecka. Warszawa, PWN.
 • Schieffelin B.B., Ochs E., 1995, Socjalizacja języka. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S- ka.
 • Tillmann K. J., 2010, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa, PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_1_55-74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.