PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Koncepcja fotografii ojczystej Jana Bułhaka w kontekście współczesnej edukacji estetycznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is devoted to the concept of native photography created by Jan Bułhak in the 1930s and 1940s. This concept covers the idea of combining the aesthetics of landscape photography with the issue of patriotic education realized by the pictures of the homeland. The idea of native photography is transposed into modern times and the ubiquity of digital photography in new media, especially in social media.
PL
Artykuł jest poświęcony koncepcji fotografii ojczystej, stworzonej przez Jana Bułhaka w latach 30. i 40. XX wieku. Koncepcja ta obejmuje pomysł połączenia estetyki fotografii krajobrazu z zagadnieniem wychowania patriotycznego, realizowanego przez zdjęcia ojczyzny. Pomysł fotografii ojczystej jest przeniesiony na czasy współczesne, uwzględnia wszechobecność fotografii cyfrowej w nowych mediach, szczególnie w mediach społecznościowych.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
  • Arnheim, R., 2013, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Łódź: Wydawnictwo Officyna.
  • Bułhak, J., 1951, Fotografia ojczysta. Rzecz o uspołecznieniu fotografii. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
  • Cotton, C., 2010, Fotografia jako sztuka współczesna. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
  • Czartoryska, U., 2002, Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
  • Derczyński, W., 1951, Wstęp. In: J. Bułhak, Fotografia ojczysta. Rzecz o uspołecznieniu fotografii. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
  • Frąckiewicz, W., 2009, Świadome widzenie w fotografii. In: W. Bobrowicz (red.), Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką. Lublin: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza VERBA.
  • Jurecki, K., 2004, Jan Bułhak, http://culture.pl/pl/tworca/jan-bulhak [access: 26.08.2017].
  • Rouillé, A., 2007, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
  • Stiegler, B., 2009, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
  • Sunderland, J., 1963, Estetyka fotografii krajobrazu. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_163-169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.