PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Immersja językowa w edukacji wielosystemowej w Andorze

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the multi-system education in Andorra and the related language immersion. The observations made during the author’s participation in an academic seminar in Andorra and acquiring literature on the subject enabled her to explore the originality of the country’s educational system, consisting in the freedom of choice among three different systems: the Andorran, French or Spanish school, and, as a consequence, in language immersion. Choosing a school, parents and students are guided by such criteria as the distance between the school and the place of residence, the language of instruction, the possibility of continuing education abroad. The variety of educational systems results from the history of the Principality of Andorra. The first schools were founded by the French and the Spanish, who competed for influence in a given area. The innovative Andorran school was created only in 1983, and since that time it has been thriving and has the highest number of students. The author poses a question about the relationship between the educational system and the Andorrans’ national identity, as well as about the possibility of cooperation between the systems.
PL
Celem artykułu jest ukazanie wielosystemowości szkolnictwa w Andorze oraz związanej z nim immersji językowej. Poczynione obserwacje podczas uczestnictwa w seminarium naukowym w Andorze oraz pozyskanie odpowiedniej literatury umożliwiło zgłębienie oryginalności tamtejszego systemu oświaty, polegającego na wolności wyboru jednego z trzech systemów szkolnictwa: szkoły andorskiej, francuskiej lub hiszpańskiej, a co za tym idzie immersji językowej. Decydując się na wybór szkoły, rodzice i uczniowie kierują się takimi kryteriami jak, odległość szkoły od miejsca zamieszkania, język wykładowy, możliwość kontynuowania nauki za granicą. Różnorodność systemów edukacji wynika z historii księstwa Andory. Pierwsze szkoły założyli Francuzi i Hiszpanie, aby rywalizować o wpływy na danym terenie. Nowatorska szkoła andorska powstała dopiero w 1983 roku, od tego czasu rozwija się najprężniej i ma największą liczbę uczniów. Autorka zadaje pytanie o związek między systemem szkolnictwa i tożsamość narodową Andorczyków oraz możliwość współpracy tych systemów.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
 • Almarcha, M., 2013, L’Ecole Andorrane modèle original de double immersion. « Immersion, pédagogie et nouvelles technologies » 5, 6 et 7 avril.
 • Chiffres du Departament d’Estadística del Govern d’Andorra pour l’année 2012: http://www.estadistica.ad [access: 20.03.2017].
 • Culture. Andorra, 2014. Andorra world.
 • Estudia a Andorra. Study Abroad in Andorra, Universitat D’Andorra Andorra la Vella 2016. XX Jornades d’Història de l’Educació. Cohesió social i educació, Ed. Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), Societat Andorrana de Ciències, Universitat d’Andorra.
 • Institut d’Estudis Andorrans, www.iea.ad [access: 17.03.2017].
 • Jakubowski, W., Słomka, T., Wojnicki, J., 2007, Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, [in:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Aspra”.
 • L’Ecole Andorrane, 2014. Andorra, Escudo De Oro.
 • MM. Museus i Monuments Nacionals d’Andorra, 2013, Govern d’Andorra.
 • Osmańczyk, E.J., 1986, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Roser, B., 1987, Cent anys d’ensenyament a Andorra. “Col·lecció història d’un poble” n° 3, Andorra.
 • Valls, A., 2006, Diccionari enciclopèdic d’Andorra. Andorra: Fundació Crèdit Andorrà.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_21-27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.